Nieuwe bouwkavels in Veghels Buiten (23-06-2021)

U bent hier:

De kavels variëren in grootte van 391 tot 690 m2. Koopprijzen vanaf 165.100 euro tot 286.000 euro.

In “Het Gehucht” in Veghels Buiten zijn 9 nieuwe bouwkavels te koop, om zelf je ideale huis te bouwen. Het Gehucht ligt ten zuiden van de Erpseweg, ten oosten van de Langsteeg. De kavels variëren in grootte van 391 tot 690 m2. Koopprijzen vanaf 165.100 euro tot 286.000 euro.

Wonen in Veghels Buiten

In Veghels Buiten woon je landelijk en midden in het groen. Heerlijk rustig en toch vlakbij alle voorzieningen: op maar 5 tot 10 minuten fietsen vind je scholen, winkels, sport- en uitgaansmogelijkheden. De huizen in Veghels Buiten worden gebouwd in erven en buurtschappen, net als vroeger de Brabantse gehuchten. Veghels Buiten is dan ook geïnspireerd op de historie en het karakteristieke landschap van het Brabantse platteland.

Verkoopwijze nieuwe kavels

Van 23 juni 2021 tot en met 11 juli 2021 kan iedereen zijn belangstelling voor de nieuwe kavels in Veghels Buiten kenbaar maken via

  • het digitale inschrijfformulier op de website www.meierijstad.nl/SBA2800.
  • persoonlijk: het schriftelijk formulier graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de receptie van het stadhuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel.  Daarbij dient tevens een bedrag van 50 euro te worden betaald. Als het formulier niet volledig ingevuld is of de inschrijvingskosten niet betaald zijn, dan zal de inschrijving niet in behandeling worden genomen. Het schriftelijk formulier kunt u opvragen bij mevrouw van Erp via lvanerp@meierijstad.nl of telefonisch via (0413) 381 443.

Toewijzing kavels

Als er maar één gegadigde voor een kavel is, dan krijgt deze de mogelijkheid om een eenmalige optie te nemen. Zijn er meerdere gegadigden voor hetzelfde bouwkavel, dan wordt door middel van loting bepaald wie een optie mag nemen. Na de genoemde inschrijfperiode en de eventueel daarop volgende loting, worden de resterende kavels uitgegeven volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. De eventuele loting zal plaats vinden op donderdag 15 juli 2021.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe kavels, de lotingsvoorwaarden en de optievoorwaarden op

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?