Nieuwe coalitie gevormd (18-04-2019)

U bent hier:

De coalitiepartners (CDA, VVD, PvdA) hebben na goed overleg met alle partijen gekozen verder te gaan met Team zes. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De coalitiepartners willen geen afbreuk doen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord en coalitieprogramma. Samen zetten zij de schouders onder de ambities waar Meierijstad de afgelopen twee jaren al aan werkt. De coalitie wil verder met een college van B&W met 5 wethouders.

Wethouder Eric van den Bogaard legt functie neer

Wethouder Eric van den Bogaard kiest ervoor zijn functie als wethouder niet voort te zetten. In overleg met de partijen zal gekeken worden naar het juiste moment hiervoor.  De coalitiepartners spreken hun waardering uit voor de professionaliteit van wethouder Van den Bogaard en bedanken hem voor zijn inzet.

Rik Compagne aangewezen als nieuwe wethouder

De nieuwe wethouder die wordt voorgedragen namens Team 6 is de heer Rik Compagne. Hij gaat zich in ieder geval buigen over de portefeuille in het sociaal domein (WMO) voorheen de portefeuille van oud-wethouder Eus Witlox.

Foto: Rik Compagne