Nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor Hoevenbraak in Schijndel (15-07-2021)

U bent hier:

Bewoners ontwerpen samen en kunnen straks stemmen op diverse ontwerpen.

Op woensdagmiddag 14 juli heeft wethouder Harry van Rooijen in de wijk Hoevenbraak-Zuid het bouwbord onthuld voor het project Hoevenbraak-Klimaatrobuust. Dit is het startsein van de gemeente Meierijstad om de wijk samen met bewoners klimaatrobuust in te gaan richten; met een gescheiden vuilwater- en regenwaterriool en een duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Steeds meer Klimaatrobuust-wijken

Het klimaat verandert en er zijn steeds vaker langere perioden van droogte en hevige regenval. Dat geeft overlast in sommige wijken in Meierijstad in de vorm van hittestress en wateroverlast. Om dat tegen te gaan pakt de gemeente deze wijken aan in Klimaatrobuust-projecten. Wethouder Harry van Rooijen: “De klimaatverandering is een wereldwijd probleem; daar kunnen we als Meierijstad maar beperkt iets aan doen. Maar onze gebouwde omgeving beter voorbereiden op die extreme droogte en neerslag, dát kan veel sneller en hebben we in eigen hand. Een klimaatrobuuste wijk betekent overigens niet dat er in de toekomst nooit meer water op straat staat, maar wel dat dat van veel korter duur is en op de plek die ervoor bedoeld is. Zoals een wadi.” Eerder ging de gemeente al aan de slag met Kienehoef Klimaatrobuust, Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust en Blauwe Sportparken (Sint-Oedenrode). Momenteel wordt ook Erp-Oost samen met de bewoners klimaatrobuust ingericht.

Regenwater reguleren

In de wijk Hoevenbraak-Zuid wordt het rioolstelsel aangepast om tijdens hevige regenbuien wateroverlast op straat en in woningen te verminderen. Door de aanleg van een regenwaterriool dat gescheiden is van het vuilwaterriool, wordt het schone regenwater verzameld, vastgehouden en in de nabije omgeving geïnfiltreerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte duurzamer ingericht met meer groen en minder verhard oppervlak.

Bewoners ontwerpen samen

Over de aanpassingen in de wijk kunnen bewoners de komende tijd meedenken tijdens ontwerpsessies. Deze worden georganiseerd door ingenieursbureau Geonius, dat in opdracht van de gemeente het ontwerp maakt en in contact staat met bewoners. “Dat de openbare ruimte zo ingrijpend op de schop gaat, gebeurt maar eens in de 30-40 jaar. Hét moment voor bewoners van deze straten om samen te bedenken hoe ze hun straat graag anders ingericht zien. We hebben op een aantal plekken al ervaring opgedaan met Klimaatrobuust-projecten; Inwoners pákken die kans en komen er onder begeleiding van ontwerpers samen prima uit”, aldus de wethouder.

Wijkprijsvraag

Na de ontwerpsessies ligt er een schetsontwerp per straat. Bewoners kunnen dan stemmen op ontwerpvarianten voor verschillende onderdelen van het plan. Binnenkort komt er ook een wijkprijsvraag, waarbij bewoners ideeën kunnen aanleveren voor hun wijk. Het beste idee wordt ook daadwerkelijk in uitvoering gebracht. Meer informatie over dit project staat op de website www.hoevenbraak-klimaatrobuust.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?