Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte (09-09-2019)

U bent hier:

Vanaf 9 september vindt in het noordwestelijk deel van Meierijstad een onderzoek plaats naar aardwarmte.

Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een persoonlijke brief.

Het onderzoek in de ondergrond is een seismisch onderzoek. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. Het is een verkennend onderzoek. Het winnen van aardwarmte is geen onderdeel van dit onderzoek.

Onderzoek aardwarmte

Als onderdeel van de energietransitie ziet de Rijksoverheid kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. In grote delen van Nederland is ook weinig informatie bekend over de ondergrond. Vandaar dat Rijksoverheid hierover informatie wil verzamelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Veilig en verantwoord

Het seismisch onderzoek is een vervolg op een onderzoek dat eerder dit jaar, volgens dezelfde werkwijze, tussen Utrecht en Almere is uitgevoerd. Er is toen geen schade of overlast gemeld. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl of bekijk de film.


 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?