Ontwerpvarianten voor herinrichting Markt Sint-Oedenrode (22-02-2021)

U bent hier:

De speciale ontwerpkrant valt woensdag 24 februari op de mat. Voorkeuren kunnen tot 8 maart gegeven worden. 

Vanaf vandaag (22 februari 201) zijn de ontwerpvarianten voor de nieuwe inrichting van de Markt in Sint- Oedenrode online te bekijken op www.marktsint-oedenrode.nl. De speciale ontwerpkrant valt woensdag 24 februari, als bijlage in DeMooiRooikrant, op de mat. Belanghebbenden en inwoners kunnen op verschillende thema's aangeven wat hun voorkeur heeft. Reageren is mogelijk tot 8 maart.

Tijdens de Maand van de Markt heeft de omgeving mee kunnen denken over de toekomst van de Markt in Sint-Oedenrode. Daar is in groten getale gehoor aan gegeven. Het merendeel van de mensen wenst het karakter van de Markt te behouden, maar wel meer verblijfsruimte te creëren. Dat heeft consequenties voor de verkeersstructuur: minder verkeer en minder parkeren op het plein zelf. Ook is de toegankelijkheid een aandachtspunt en wordt meer groen gewenst. De opbrengst van de Maand van de Markt is nu vertaald in twee ontwerpvarianten, waarover de omgeving opnieuw kan meedenken.

  1. ontwerpvariant 1
  2. ontwerpvariant 2

Verblijven rond de kiosk of dicht bij de winkels?

Het grootste verschil tussen de twee ontwerpvarianten is de locatie waar meer verblijfsruimte wordt gecreëerd. In de eerste variant verblijft men in het midden van het plein rond de huidige kiosk. In de tweede variant bevindt het verblijfsgebied zich meer richting de winkels aan de zuidkant van het plein. Dit heeft consequenties voor de parkeerplekken. Door het verplaatsen van de Albert Heijn en het realiseren van zestig parkeerplekken bij de Neul, kan het aantal parkeerplekken op de Markt worden gehalveerd naar circa zestig in totaal. In de eerste variant wordt aan de noord- en zuidkant van het plein geparkeerd, terwijl in de tweede variant juist aan de noordkant, richting het Oude Raadhuis, wordt geparkeerd.

‘Behoud het karakter’

Naast meer verblijfsruimte, vindt de omgeving het belangrijk het historische karakter te behouden. De historische bestrating en de kiosk spelen hier een rol in. Tegelijkertijd is de huidige bestrating slecht toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voor een betere toegankelijkheid van het plein kan de keuze gemaakt worden om de huidige bestrating van gevel tot gevel te vervangen voor een gladde, beloopbare steen, zoals in de tweede variant. In de eerste variant wordt het midden van het plein opnieuw bestraat met de huidige stenen, maar wordt aan de randen een brede wandelstrook van gemakkelijk beloopbare gebakken klinkers gelegd. Eventueel kunnen er over het plein vlakke loop- en fietslijnen worden gelegd. De kiosk blijft hoe dan ook op het plein staan. De vraag is echter in welke vorm. De kiosk wordt nu namelijk nauwelijks gebruikt door het ontbreken van een duidelijke functie. Daarom wordt in de ontwerpvarianten de keuze voorgelegd om de huidige kiosk aan te passen of de kiosk een nieuwe vorm te geven; een meer open, informele variant, waarbij de kiosk van meerdere kanten toegankelijk is. Dit nodigt uit tot recreatie en ontmoeting, waar behoefte aan is.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?