Op waadschoenen het Brabantse bekenlandschap ervaren (29-04-2021)

U bent hier:

Bezoekers volgen zelfstandig een ontdek- en verwonderroute.

Hoe kun je het bekenlandschap beter ervaren dan met je voeten er letterlijk midden in? Dat is ook wat kunstenares Sannah Belzer met haar beleefkunstwerk ‘Het Waadpad’ voor ogen heeft.

Het Waadpad is een uniek pad in het water, net onder de waterspiegel, dwars door streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode. Wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad opende vandaag, samen met kinderen van jeugdnatuurwacht de Populier, het beleefkunstwerk. Tijdens de opening trokken zij voor het eerst de waadschoenen aan en maakten ze kennis met het Waadpad. Wethouder Menno Roozendaal nam het eerste exemplaar in ontvangst van het boek: De drijvende kracht van de Dommel, een uitgave van Roois Cultureel Erfgoed over de schoonheid van de Dommel.

Permanent kunstwerk

Het Waadpad is een permanent beleefkunstwerk dat is gerealiseerd in het kader van de Landschapstriënnale 2021. Bezoekers volgen zelfstandig een ontdek- en verwonderroute. Die begint bij De Helden van Kien en eindigt bij kinderboerderij Kienehoeve. Je struint langs een zuiveringsmoeras, door een vijver en door een watermoestuin. Onderweg komen wandelaars educatieve stations tegen en in de kinderboerderij is het onderzoekslab waar men zelf proefjes kan doen. Zodra de kinderboerderij weer open mag voor publiek kan iedereen in de waadschoenen stappen. Reserveren kan via de website www.streekparkkienehoef.nl.

Opbrengsten Landschapstriënnale 2021

Het Waadpad is één van de opbrengsten van het landschapslaboratorium Brabantse beken in het kader van de Landschapstriënnale 2021 en is mede tot stand gekomen met de gemeenschap van Sint-Oedenrode. De Landschapstriënnale is een driejaarlijks, rondreizend festival waar het landschap wordt besproken en gevierd. Op 28 april stond het Brabants bekenlandschap centraal. Het landschapslab Brabantse beken is opgezet door waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en gemeente Meierijstad.

Een andere opbrengst van het lab is het Verwonderpad. Namens Waterschap De Dommel en Kunstloc Brabant heeft Kunstenaarscollectief Satellietgroep een route langs de Dommel gerealiseerd. Het Verwonderpad voert vanaf 28 april met de ‘Dommeltrommel’ langs verschillende punten door het Dommeldal rondom Sint-Oedenrode, waar bezoekers zich kunnen verwonderen om de Dommel.

Naast de opening van het Waadpad en het Verwonderpad was er op 28 april een livestreamuitzending vanaf de Kienehoef voor iedereen die bezig is met gebiedsontwikkeling op de zandgronden. Daar werd het gezamenlijk eindproduct van het landschapslab beproefd: de Mozaïekcode ‘Alles begint met water’. Tijdens de uitzending ging de korte film De Waterhouderij en de Waterfluisteraar in première.

Op 6 oktober 2021 volgt het oogstfeest van het landschapslaboratorium. Dan wordt de volgende fase van het Waadpad geopend. En komen de ervaringsdeskundigen op het Verwonder- en Waadpad samen in het veld. Als het even kan te midden van de gemeenschap.

Meer informatie

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?