Platform Natuur en Landschap Meierijstad en gemeente slaan de handen ineen (17-06-2021)

U bent hier:

Voor behoud en bevordering van biodiversiteit, naturen landschappelijke waarden. 

De verschillende natuurgroepen in Meierijstad hebben na de fusie van de gemeente het Platform Natuur en Landschap Meierijstad (PNLM) opgericht. Samen met de gemeente Meierijstad zijn nu afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het Platform en de gemeente. Die zijn op 16 juni in een samenwerkingsconvenant vastgelegd. Gemeente Meierijstad en het Platform willen investeren in een goede samenwerking.

De doelstelling van het Platform is om in samenspraak met de gemeente biodiversiteit en naturen landschappelijke waarden in Meierijstad te behouden en, waar mogelijk, te versterken. In het overleg willen de gemeente en het PNLM elkaar wederzijds informeren over lopende en aankomende beleidsontwikkelingen en projecten op het gebied van natuur en landschap. In het Platform zijn op dit moment het Roois Landschap, IVN Veghel, IVN Sint Oedenrode, NMC Schijndel en Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen vertegenwoordigd. Onderwerpen die bij de samenwerkingsagenda passen liggen vooral op het terrein van beheer en inrichting buitengebied, sloten en bermen. Maar ook behoud en uitbreiding of compensatie van natuur en groen in zowel binnen- als buitengebied.

Bevorderen biodiversiteit

Wethouder Harry van Rooijen is blij met deze stap: “We werken vanuit een ambitie die we gemeenschappelijk met elkaar hebben; namelijk behoud en bevordering van biodiversiteit, naturen landschappelijke waarden. De natuurgroepen doen belangrijk werk in het veld en kunnen van daaruit ook zaken signaleren die aandacht behoeven. Andersom ontwikkelen wij allerlei beleid en nemen projecten ter hand. Het convenant regelt op een heldere manier hoe we dat alles met elkaar
delen.”
De voorzitter van het PNLM, Mari Thijssen, onderschrijft de woorden van de wethouder. “Met het aangaan van een convenant bevestigt de gemeente dat ze het platform als serieuze gesprekspartner ziet. Meierijstad is gelukkig rijk aan natuurgroepen; maar het is ook efficiënt als die niet allemaal op eigen houtje met de gemeente in gesprek zijn. Het platform is daarvoor ideaal.” Op woensdag 16 juni hebben Mari Thijssen en Harry van Rooijen hun handtekening onder het
samenwerkingsconvenant gezet. Ze deden dat op ’n passende locatie: het Julianapark aan de oever van de Aa in Veghel. Over een jaar evalueren beide partijen hoe de samenwerking verloopt.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?