Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (24-05-2019)

U bent hier:

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ligt het volgende document ter inzage op het Stadhuis te Veghel.

  • ontwerpbeschikking voor een ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor het adres Huygensweg 19c in Schijndel.

De ontheffing heeft betrekking op de aanleg van twee laadkuilen en het verwijderen van het aanwezige afval op de voormalige stort Huygensweg.

Inzage

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen, gedurende de openingstijden van het Stadhuis te Veghel, tot en met 20 juni 2019 ter inzage. Adres Stadhuis Veghel: Stadhuisplein 1.