Publiek kan weer meedenken over de Markt Sint-Oedenrode (18-02-2021)

U bent hier:

Gemeente Meierijstad weer met inwoners en ondernemers in gesprek.

De eerste schetsen voor de nieuwe inrichting van de Markt in Sint-Oedenrode komen binnenkort van de tekentafel. En dat betekent dat gemeente Meierijstad weer met inwoners en ondernemers in gesprek gaat over de keuzes die voorliggen.

Twee ontwerpvarianten vragen om reactie

Jong en oud zijn tijdens de Maand van de Markt (september 2020) uitgenodigd om knelpunten, wensen en ideeën voor het nieuwe ontwerp van de Markt aan te dragen. Daar is in groten getale gehoor aan gegeven. Alle reacties zijn verzameld in een rijk oogstboek dat in november is gepubliceerd op de website www.marktsint-oedenrode.nl. Het oogstboek is ondertussen ook besproken met de gemeenteraad.

De opbrengst van de Maand van de Markt is door de ontwerpers nu vertaald in twee ontwerpvarianten. Dit zijn nog geen totaalplaatjes voor de Markt waarbij mensen kunnen kiezen tussen ontwerp A of B; Het zijn meer ‘praatplaatjes’ die mogelijke richtingen aangeven op bepaalde thema’s als verblijf, groen, parkeren, toegankelijkheid etc. Vanaf 22 februari worden de ontwerpvarianten toegelicht op bovengenoemde website, onder andere met een filmpje.

Laat van je horen!

De gebruikers van de Markt krijgen de uitnodiging om mee te denken. Wethouder van Rooijen: “We hebben het nog steeds over de toekomst van de ‘huiskamer van Sint-Oedenrode’. Ik hoop opnieuw op een warme en brede belangstelling voor deze tweede ronde waarin mensen hun voorkeur kunnen uitspreken. Dat kan op verschillende manieren, dus laat van je horen”.

Op woensdag 24 februari ontvangen de lezers van DeMooiRooiKrant weer een uitgebreide ontwerp-bijlage met een vragenlijst. De vragenlijst kan ook digitaal worden ingevuld via de website www.marktsint-oedenrode.nl. Daarna buigt een, nog samen te stellen, klankbordgroep zich over de resultaten van de participatieronde. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via bovengenoemde website. Na besluitvorming over het schetsontwerp door de gemeenteraad, volgt rond de zomer de presentatie van het voorlopig ontwerp.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?