Realisatie en kwaliteit woningbouwplannen (19-06-2018)

U bent hier:

Een aantal kernen binnen Meierijstad heeft op dit moment meer dan genoeg plannen voor woningen om voorlopig in de lokale behoefte te voldoen.

Nieuwe plannen voor die kernen worden daarom voorlopig niet in behandeling genomen. Zorgen dat er meer woningen écht gebouwd gaan worden is nu belangrijker dan nieuwe plannen aan ons woningbouwprogramma toevoegen. Daarom geven we voorrang aan plannen die tot realisatie komen. Lukt dat niet, dan nemen we afscheid van die plannen, om in het woningbouwprogramma ruimte te maken voor andere plannen die wél tot realisatie komen.

Voor welke kernen geldt dit

Voor de kernen Boerdonk, Boskant, Erp, Mariaheide en Veghel geldt dat er nu al meer plannen liggen dan waar lokaal behoefte aan is. Nieuwe initiatieven in die kernen worden vooralsnog niet in behandeling genomen met uitzondering van onderstaande heel bijzondere situaties.

Uitzonderingen en maatwerk

Een nieuw woningbouwplan voor een van de genoemde kernen is nog steeds welkom als het voldoet aan álle volgende criteria:

  • het plan is binnen bebouwd gebied én
  • het woningaantal is klein (in verhouding tot behoefte van de kern en de ruimte in het woningbouwprogramma van de betreffende kern), én
  • er wordt ruimtelijke kwaliteitswinst bereikt zoals: oplossen leegstand, hergebruik bestaand gebouw, sloop-nieuwbouw, én
  • het plan geeft invulling aan een specifieke woonbehoefte, én
  • het plan is op korte termijn realiseerbaar (harde afspraken), én
  • elders in het woningbouwprogramma kan compensatieruimte worden gevonden.

U kunt aan deze lijst geen rechten ontlenen; in voorkomende gevallen beslist het College van B&W