Steeds groter tekort aan pleegouders (23-10-2020)

U bent hier:

Momenteel wachten ruim 30 kinderen in Noordoost Brabant op een passend pleeggezin.

Stichting Oosterpoort is hard op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Een tekort betekent dat het vinden van een ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt, dat broertjes en zusjes niet samen terecht kunnen, maar ook dat een kind onnodig lang moet wachten. Dit geldt ook voor onze gemeente. Hier wachten twee kinderen op een warm en liefdevol thuis bij een ander.

Daarom vragen wij, mede namens Stichting Oosterpoort, ook dit jaar extra aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders in de landelijke Week van de Pleegzorg van 28 oktober tot en met 4 november.   

U staat er niet alleen voor

Pleegzorg doe je samen. Samen met ouders, kinderen en pleegouders. Om kinderen duurzaam in een gezin te plaatsen, is een zorgvuldige match tussen kind en pleegouders cruciaal. Deze match is soms alleen niet mogelijk, vanwege het tekort aan pleegouders.

Aan de hand van de landelijke campagne ‘Open je wereld’ wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. Met deze week wil Stichting Oosterpoort laten zien, hoe het helpen van kinderen het leven van kinderen en zowel pleegouders verrijkt. Kijk voor meer informatie op www.oosterpoort.org/pleegzorg of bel 0412-465300.

De teller moet naar nul

Ieder kind heeft het recht om zo thuis mogelijk op te groeien. Helpt u mee ervoor te dat deze twee kinderen niet nog langer hoeven te wachten op een thuis bij een ander? Verdiep je dan eens in het pleegouderschap. 

Over pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij een kind (0-21 jaar, met eventuele uitloop naar 23 jaar) tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Dit kan bij bekenden zijn (netwerkpleegzorg) of bij, voor het kind, een onbekend pleeggezin uit het bestand van Oosterpoort (bestandspleegzorg). Pleegzorg is er in vele vormen en maten. Voor korte of langere tijd, crisis, zeven dagen per week, soms een weekend of in de vakantie. Welke vorm van pleegzorg wordt gekozen hangt af van de behoefte van het kind en diens ouders.

Over Stichting Oosterpoort

Stichting Oosterpoort is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Daarmee brengen we dichtbij wat zo belangrijk is: een veilige, kansrijke toekomst voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Wij gaan uit van de kracht van de mensen met wie we werken: jongeren en ouders zelf, hun omgeving, onze eigen professionals en onze samenwerkingspartners. Met ruim 200 professionals en 400 pleeggezinnen bieden wij specialistische jeugd- en opvoedhulp aan zo’n 2000 jongeren en hun gezinnen. Van noordoost Noord-Brabant en Rivierenland tot midden en zuidoost Noord- Brabant, maar ook in Rijk van Nijmegen en Noord-Limburg zijn wij actief. Dit doen we niet alleen; hiervoor werken we nauw samen met andere organisaties in de regio.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?