Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad (19-08-2019)

U bent hier:

Weet u dat het mogelijk is om een lening aan te vragen bij de gemeente voor het verduurzamen van uw woning?

Met de Stimuleringslening Duurzaam Meierijstad kunt u investeren in het verduurzamen van uw woning, om zo de energierekening en dus ook uw woonlasten te verlagen. De gemeente Meierijstad heeft geld voor de Stimuleringslening beschikbaar gesteld in een eigen fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Uit dit fonds leent de gemeente geld uit aan huiseigenaren in de gemeente Meierijstad.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de Stimuleringslening wordt aangevraagd
 • Uw woning staat in de gemeente Meierijstad en is geen rijksmonument
 • De bouw van uw woning is gereed gemeld vóór 27 februari 2019
 • U vraagt eerst de Stimuleringslening aan, daarna treft u de maatregelen

Kenmerken van de Stimuleringslening

 • De lening heeft een ondergrens van €2.500,- en een bovengrens van €25.000,- (incl. BTW)
 • De lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten
 • Tot een bedrag van €15.000,- is de looptijd 10 jaar; voor bedragen vanaf €15.000,- is de looptijd 15 jaar
 • Tot een hoofdsom van €15.000,- kunt kiezen tussen een hypothecaire of een consumptieve lening. Onder ‘vergelijking hypothecaire lening en consumptieve lening’ kunt u meer lezen over het verschil tussen deze leningen. Wilt u meer lenen dan €15.000,- dan kunt u alleen een hypothecaire lening aanvragen
 • De rente voor de hypothecaire lening bedraagt 1,5%. De rente voor de consumptieve lening bedraagt 2,5%
 • De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve financiële krediettoets door SVn
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet
 • De lening kan altijd tussentijds worden afgelost (boetevrij) vanaf een minimum van €250,-.

Meer informatie of aanvragen

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de webpagina 'Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad.' U kunt hier ook meteen uw lening aanvragen. Daarvoor hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • Kopie van de getekende offerte(s) waaruit de totale kosten van de te nemen maatregelen blijken (zowel materiaalkosten als de kosten voor arbeid) en waaruit blijkt dat de maatregelen voldoen aan de kwaliteitseisen
 • Check daarnaast of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via www.omgevingsloket.nl.  Als u een vergunning nodig hebt, moet u die in huis hebben voordat u de lening kunt aanvragen.

Als u meer dan 75% van de hoofdsom wenst te gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen, dan moet u minimaal één van de volgende documenten overleggen:

 • Duurzaamheidsscan van de woning
 • Bestek van de realisatie van de woning
 • Factuur waaruit blijkt dat de maatregelen e t/m k reeds zijn getroffen
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?