Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (31-03-2020)

U bent hier:

Op 17 maart 2020 is door de Rijksoverheid bekend gemaakt dat er een aparte, tijdelijke Bbz-regeling komt voor ondernemers/zzp-ers.

De nieuwe regeling heet Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden met ingang van 1 maart 2020. Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van deze gemeente en voor inwoners uit de gemeenten Bernheze en Boekel.   

Voor wie

Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen kunnen hier een beroep op doen. Het doel van de regeling is:

  1. Te voorzien in het levensonderhoud als uw inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt
  2. Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is. De Rijksoverheid vraagt zelfstandigen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Dit ontlast de uitvoering en draagt bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers die het echt nodig hebben snel kan helpen.  

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de regeling, kijk dan op de website Krijgiktozo.nl. Met behulp van een digitale beslisboom kunt u toetsen of  u misschien in aanmerking komt. Let op: de internet browser Internet Explorer wordt niet ondersteund!

Algemene voorwaarden

  1. U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
  2. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.
  3. Betreft gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  4. Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  5. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  6. U moet aantoonbaar voldoen aan het urencriterium voor zelfstandigenaftrek, d.w.z. u werkt 1.225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week als zelfstandige.
  7. Ook moet u aantoonbaar bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020, 18.45 uur.

Hoogte van de uitkering

Levensonderhoud: uw inkomen wordt  aangevuld tot het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.500 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. De uitkering is een inkomensaanvulling voor maximaal 3 maanden en er wordt rekening gehouden met te verwachten inkomsten uit zelfstandigheid.

Voorwaarde is dat u naar waarheid verklaart dat uw inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder is dan het sociaal minimum door de coronacrisis. U moet wijzigingen in uw inkomenssituatie zelf doorgeven. Achteraf controleert de gemeente het daadwerkelijk genoten inkomen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157. De maximale looptijd van een lening is drie jaar.

Aanvragen

Start een aanvraag via Solo op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad/. Op deze site kunt u de geldnoodscan starten met de knop "Start de geldnoodscan". Ondernemers die zich voor 27 maart al via SOLO hebben gemeld of toch gebruik hebben gemaakt van “oude Bbz aanvraagformulier” hoeven niet opnieuw de Tozo aanvraag in te vullen. Wel wordt er mogelijk nog aanvullende informatie opgevraagd. Zij krijgen daarover dan bericht.

Vragen

De meestgestelde vragen over de Tozo regeling. Heeft u dringende aanvullende vragen stel ze gerust via zelfstandigen@meierijstad.nl. Of bel op werkdagen 14 0413.

Inlichtingenplicht

Doet u een beroep op de regeling, dan moet u aan de gemeente alle inlichtingen verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, past de gemeente de uitkering aan of zet de uitkering stop. De gemeente is verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en u daarnaast een boete op te leggen.

Technische problemen met SOLO

Heeft U als ondernemer/aanvrager technische problemen met SOLO? Ervaart u problemen met  de aanvraag, dan verwijzen wij naar u de veelgestelde vragen pagina van SOLO. Hier vindt u als  ondernemer direct de meest voorkomende oplossingen en kunt u rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk van SOLO. Uiteraard is het ook mogelijk om direct een e-mail te sturen naar it@imk.nl

Voortgang volgen

Volgt u vooral de voortgang van de nader uit te werken maatregelen hiervan op

Deze laatste twee websites geven de meest volledige en actuele informatie aan ondernemers. Kijk ook vooral naar de overige regelingen waar u als ondernemer een beroep op kunt doen. Wij passen de informatie op de gemeentelijke website weer aan op het moment dat we nieuwe informatie hebben.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?