Toekomst Stadhuisplein en omgeving (04-06-2019)

U bent hier:

Denk mee en praat meer op 19 juni aanstaande.

De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in het gemeentehuis in Veghel. We gaan onder andere in kleine groepen op ‘safari’ in het plangebied om uw ideeën en wensen op te halen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur

Nu de sloop van de voormalige Blauwe Kei is afgerond, gaan we als gemeente aan de slag om deze ruimte een nieuwe invulling te geven. Daarbij kijken we niet alleen naar het terrein van de Blauwe Kei maar ook naar de directe omgeving. De verbinding met de Aa biedt kansen om in een ontwerpproces naar een groenere, duurzamere en robuustere omgeving van het Stadhuisplein toe te werken.

Ophaalbijeenkomst met inwoners en ondernemers

De gemeente heeft Ontwerpbureau LOS Stadomland ingeschakeld om samen met de inwoners tot een gedragen ontwerp te komen. Wat zijn uw ideeën of wensen als inwoner en/of ondernemers, als het gaat om deze plek en haar directe omgeving? Samen met LOS Stadomland nodigen wij u graag uit voor een ‘ophaalbijeenkomst’.

Vervolg

In het najaar organiseren we een 2e bijeenkomst waarin LOS Stadomland met eerste scenario’s komen voor de toekomst van Stadhuisplein en omgeving. We nodigen u dan weer uit mee te denken. Eind 2019 bent u welkom op een 3e bijeenkomst voor een presentatie van de visie. Deze visie willen we begin 2020 aanbieden aan de gemeenteraad.