Tot en met 31 juli 2020 geen nieuwe aanslagbiljetten (19-03-2020)

U bent hier:

De gemeente Meierijstad verstuurt tot en met 31 juli 2020 geen nieuwe aanslagbiljetten. Het college van burgemeester en wethouders wil de inwoners van Meierijstad graag tegemoet komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben de komende tijd.

Uitstel van betaling tot 31 juli 2020

Alle bedragen die nu nog open staan en waarvoor u geen volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven nu pas 31 juli 2020 betaald te zijn. Dat geldt voor het aanslagbiljet 2020 dat u eind februari heeft ontvangen. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft.

Verruimde betalingsregeling

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 juli 2020 betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan contact met de gemeente op voor een betalingsregeling. Bel naar 0413-381030 of mail naar belastingen@meierijstad.nl.

Automatische incasso wordt ook voor maart en april opgeschort

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft Meierijstad het eerste maandelijkse bedrag eerst eind mei van uw rekening af. De automatische incasso loopt daarna tot en met februari 2021 door.

Vier maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Tot en met 31 juli 2020 verstuurt Meierijstad geen nieuwe aanslagbiljetten. Meierijstad verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?