Vergadering Algemeen Bestuur WSD openbaar (11-10-2021)

U bent hier:

Wanneer: woensdag 20 oktober 2021

Tijdstip: vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur

Locatie: Raadzaal Boxtel, Ingang raadzaal aan de Dr van Helvoortstraat (achterzijde gemeentehuis)

Agendapunten

 1. Opening
 2. Vaststellen concept verslag van 14 juli jl. (ter vaststelling)
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen: - DB besluitenlijst van 18 juni en 14 juli 2021
 5. Stand van zaken koers
 6. Stand van zaken bezetting
 7. Presentatie Shared Savings door Arco Diepeveen
 8. Conceptvergaderschema DB en AB 2022 (ter vaststelling)
 9. Stukken ter kennisname
  •  Vastgesteld verslag AB 24 maart jl.
  • Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeenschappelijke regeling 2021 (ter vaststelling
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?