Volgende fase voor nieuwbouw zwembad Veghel (06-07-2021)

U bent hier:

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning liggen ter inzage van 8 juli 2021 tot 19 augustus 2021.

Het college van B&W heeft deze week ingestemd met de ontwerpbestemmingsplan voor Vlas en Graan – Stadhuisplein Veghel en met het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw zwembad op die plek. Het nieuwe zwembad in Veghel komt hiermee weer een stap dichterbij. Dat is ook nodig, want het overdekte zwembad uit 1975 is versleten en aan vervanging toe. De plannen zijn vanaf 8 juli voor iedereen in te zien. De omwonenden van het zwembad zijn tijdens twee bijeenkomsten bijgepraat over de plannen en konden hierop reageren.

Voor een levendig centrum

Het nieuwe zwembad komt naast de locatie van het huidige zwembad. Door het zwembad naast de huidige plek te bouwen, kunnen de gebruikers van het zwembad blijven zwemmen tijdens de nieuwbouw. Eerder is al besloten het zwembad voor het centrum te behouden. Dat levert de grootste meerwaarde voor het Veghelse centrum. Er is veel leegstand en de laatste jaren zijn al veel voorzieningen uit het centrum verdwenen. Een zwembad is een grote publiekstrekker en helpt om het centrum levendig te houden.

Vorig jaar stelde de gemeenteraad al geld beschikbaar voor nieuwe zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel. Het gaat om vrijwel identieke zwembaden met een 6-baans wedstrijdbad en een doelgroepenbad van 8 x 12 meter, beiden met een beweegbare bodem. In beide baden wordt een drenkelingendetectiesysteem aangelegd. Ook krijgen beide baden een hellingbaan, zodat ze ook voor mensen met een fysieke beperking goed toegankelijk zijn. De bouwplannen gaan uit van een gasloos bad, waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn toegepast.

Plannen ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Vlas en Graan – Stadhuisplein, deelgebied 1” Veghel en de ontwerp omgevingsvergunning liggen van donderdag 8 juli 2021 tot donderdag 19 augustus 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, tijdens openingstijden. Elektronisch inzien kan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer plannen

Naast de plannen voor het zwembad zijn er voor Vlas en Graan ook plannen voor aanpassingen aan de openbare ruimte, de bouw van een supermarkt en wordt de mogelijkheid van een parkeerdek onderzocht. De voorbereidingstijd voor deze planonderdelen heeft meer tijd nodig. Omdat de gemeente alvast vooruit wil met de vervanging van het zwembad, wordt dit plan alvast in procedure gebracht. De andere plannen worden, als ze doorgang vinden, later in procedure gebracht.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?