Voorbereiding nieuwbouw basisschool De Bunders in Veghel kan van start (05-01-2021)

U bent hier:

Als alles meezit, staat de school er met de start van schooljaar 2022/23.

De voorbereiding voor de nieuwbouw van basisschool de Bunders in Veghel kan beginnen. Het college van B&W heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het gebouw staat er al vanaf 1977 en is aan vervanging toe. Het schoolbestuur SKIPOV gaat nu aan de slag om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.


Wethouder Coby van der Pas: “We zijn blij dat de voorbereidingen van start kunnen. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. De Bunders krijgt straks een basisschool die voldoet aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid! Deze nieuwe school betekent weer een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad.”


Berry Tomas, bestuur SKIPOV: “Het is goed dat we nu samen met team en ouders aan de slag kunnen met het vormgeven van een nieuw eigentijds schoolgebouw. We vinden het belangrijk om het voorzieningenniveau ook in dit deel van de Bunders (de Donken) op peil te kunnen houden.”

Planning

In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwbouw. Zodra bekend is welk bouwbedrijf de school gaat bouwen, wordt de raad gevraagd om een krediet om de school daarvoor beschikbaar te stellen. De planning is dan om in de loop van dit jaar te beginnen met nieuwbouw en als alles meezit, staat de school er met de start van schooljaar 2022/23.

In 2018 onderzocht SKIPOV of de twee basisscholen in wijk de Bunders, basisschool de Bunders en basisschool ’t Heibosch samen konden gaan onder één dak. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat zelfstandige voorzetting van allebei de scholen op de plek waar ze nu staan, de meest passende oplossing is. SKIPOV zet daarom in op vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het gebouw gaat toekomstgericht zo’n 150 leerlingen huisvesten en wordt daarom, met ongeveer 800 m² aan vloeroppervlakte, eens stuk kleiner dan de school die er nu staat. Dat betekent dat er op het totale perceel meer ruimte overblijft. De gemeente gaat, samen met SKIPOV, onderzoeken wat de beste plek op dit perceel is voor de school en onderzoekt ook hoe de resterende ruimte van het perceel het best ingevuld kan worden.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?