Wat zijn uw woonwensen? (06-02-2019)

U bent hier:

Gemeente Meierijstad onderzoekt samen met de corporaties de woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast.

Doe mee met het onderzoek

Deze week ontvangen 12000 huishoudens en 3000 thuiswonende jongeren een brief met een link naar de vragenlijst. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek voor de gemeente uit. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een uitnodiging ontvangen aan het onderzoek meedoen. De gemeente is zeer benieuwd naar uw mening. Vul de vragenlijst in en laat uw mening horen! De uitkomsten van het onderzoek komen later dit jaar op de website van de gemeente.

Indien u geen uitnodiging ontvangt van de gemeente kunt u toch deelnemen. Vanaf 8 februari a.s.is via https://www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen de vragenlijst te openen.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van eerdere woonwensenonderzoeken zijn meegenomen in het traject waaruit de Woonvisie is voortgekomen. Voor de uitvoering van de Woonvisie nemen we de nieuwe resultaten mee. Voor de woningbouwprogrammering nemen we ook de resultaten mee van de onlangs gehouden ronde langs de dorpskernen naar de specifieke woonbehoefte in die kernen.