Werk aan de weg in Sint-Oedenrode (01-07-2021)

U bent hier:

Het tweede halfjaar van 2021 staan er veel wegwerkzaamheden op stapel in Sint-Oedenrode.

Dat varieert van complete herinrichtingen van wegen tot aan vervangingen van de verharding of aanpassingen die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Het betreft wegen die een belangrijke rol spelen in de verkeersafwikkeling in en rond de kern Sint-Oedenrode. Leidend in het uitvoeringsplan is het borgen van een goede bereikbaarheid. 

De gemeente stemt de planning van de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af. Wethouder Harry van Rooijen: “Werken aan de weg gaat nou eenmaal altijd gepaard met tijdelijk overlast; die proberen we natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en de periode zo kort mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door werk met werk te combineren waardoor een gebied niet langer open ligt dan noodzakelijk. Maar ook door oog te hebben voor conflicterende werkzaamheden waardoor het
verkeer zou vastlopen. En als er ergens een blokkade is moeten er voldoende alternatieven zijn voor inwoners om veilig van A naar B te komen.”

Voorzieningen voor fietsers

Meierijstad wil dat fietsers op álle rotondes (7 a t/m j) binnen de bebouwde kom voorrang hebben;Dat is veiliger en sluit aan bij de landelijke richtlijnen. In Sint-Oedenrode is dat nu nog niet het geval. daarom worden ze daar allemaal aangepakt. De rotondes gaan beurtelings ongeveer één week dicht om rood asfalt aan te brengen op de fietsstrook, en bebording en markeringen aan te passen.

Het fietspad Bobbenagelseweg (1) wordt in september geheel vervangen en dan is ook de rijbaan 3 weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Op de Oostelijke Randweg (5) komt ter hoogte van de Dommel een nieuwe 2-fasenoversteek voor fietsers en voetgangers; dat sluit aan bij de aanpassing van de onderdoorgang van de A50 waardoor een goede verbinding ontstaat tussen Kerkdijk-Noord en de oostzijde van de A50.

Herinrichtingen

De Koninginnelaan (2) en de Boskantseweg (6) krijgen een volledig nieuwe inrichting, nadat eerst de riolering vervangen wordt en een aparte afvoer voor hemelwater is aangelegd. De herinrichtingsplannen zijn gemaakt in samenwerking met bewoners. Omdat het ingrijpende klussen zijn, worden die in delen uitgevoerd. De aansluiting van de Gerbrandystraat op de Schijndelseweg (3) krijgt een andere inrichting. Dat maakt de kruising overzichtelijker en daarmee verkeersveiliger. Voor de Eversestraat (4) ligt er een voorstel om te verbreden, fietssuggestiestroken aan te brengen en kruisingen te voorzien van snelheid remmende plateaus.
Mogelijk wordt de uitvoering daarvan naar achteren geschoven. Werkzaamheden worden ruim van tevoren ter plekke aangekondigd op borden; waar nodig creëert de gemeente omleidingen. Aanwonenden en direct belanghebbenden ontvangen rechtstreeks informatie over de aard en duur van de werkzaamheden in hun straat. “We gaan in korte tijd veel doen, en we vragen de inwoners om daar rekening mee te houden en begrip te tonen; want daarna plukt iedereen er óók de vruchten van”, aldus de wethouder.

Wegwerkzaamheden Sint-Oedenrode 2021

 1. Fietspad Bobbenagelseweg; 3 weken in september.
 2. Herinrichting Koninginnelaan tussen Oranje Nassaulaan en Kortestraat; juni t/m december in fasen
 3. Kruispunt Gerbrandystraat – Schijndelseweg; september; tegelijk met rotonde 7a
 4. Herinrichting Eversestraat; najaar
 5. Nieuwe fiets- en voetgangersoversteek Oostelijke Randweg; tegelijk met rotonde 7h
 6. Herinrichting Boskantseweg tussen Tolhuisweg en Zuidelijke Randweg; juli t/m oktober in fasen
 7. Aanpassen voorrangsregeling voor fietsers op rotondes; juni -oktober
  • 7a. rotonde Kortestraat
  • 7b. rotonde Alfred Nobelstraat
  • 7c. rotonde Oostelijke – Noordelijke randweg (alleen bebording)
  • 7d. rotonde Ollandseweg
  • 7e. rotonde Borchmolendijk
  • 7f. rotonde Hertog Hendrikstraat
  • 7g. rotonde Zuidelijke Randweg - Nijnselseweg
  • 7h. rotonde Nijnselseweg – Oostelijke Randweg
  • 7i. rotonde Sloef
  • 7j. rotonde Leunestraat

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?