Wijzigingen afvalinzameling 2019 in een overzicht op de site (20-11-2018)

U bent hier:

Op 1 januari 2019 verandert de inzameling van huishoudelijk afval in Meierijstad.

Ophaalfrequentie en ophaaldag

De belangrijkste wijziging is dat het restafval voortaan 1 keer per 4 weken tegen betaling wordt opgehaald en het GFT-afval wekelijks. Ook de ophaaldag verandert voor de meeste huishoudens.

Chip wisselen

Op dit moment zijn er nog verschillende manieren van huisvuilinzameling in de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De gemeente Meierijstad is verplicht om uiterlijk 1 januari één systeem te hebben dat voor heel Meierijstad geldt. Vanaf die datum wordt alle afval ingezameld door Van Kaathoven. Dat betekent ook dat alle grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode van een nieuwe chip voorzien worden. Die chip is noodzakelijk om de lediging van de container te kunnen registreren. Op basis van de registratiegegevens worden de kosten bepaald die bij een huishouden in rekening gebracht wordt. We vragen dan ook om uw medewerking bij het omchippen van de grijze containers.

Afval scheiden loont in 2019

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden per 1 januari gelijk voor álle huishoudens in Meierijstad. Eerder is al bekend gemaakt dat de ophaaldagen veranderen, dat er een prijskaartje hangt aan restafval en dat containers voor restafval nog eens per 4 weken aan de straat gezet kunnen worden. De tarieven die het college van B&W voorstelt aan de gemeenteraad zijn een financiële prikkel voor de burgers om afval nog beter te scheiden. Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer afval hergebruikt kan worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. We moeten het aandeel restafval terugbrengen van nu nog 133 kg per inwoner per jaar naar 100 kg in 2020. Om scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval (groente, fruit en tuin) voortaan gratis én vaker opgehaald. Plastic- en drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis.

Tarieven

De gemeenteraad beslist op 20 december over de voorgestelde nieuwe tarieven. Voor het ledigen van uw afvalcontainer betaalt u per 1 januari 2019 niet meer per kilogram.

Tarieven per 1-1-2019

Inhoud grijze restafvalcontainer

40 liter

80 liter

140 liter

240 liter

Bedrag per lediging

€ 2,50

€ 5,00

€ 8,75

€ 15,00

Omwisselen of juist niet?

De grijze container kan vanaf 1 januari voortaan één keer per 4 weken voor lediging worden aangeboden tegen betaling. De nieuwe koers doet sommige burgers denken dat ze beter en voordeliger af zijn met een grote grijze container. De gemeente krijgt daarom verzoeken om de container om te wisselen van 140 liter naar 240 liter. Aanvragers krijgen van de gemeente het dringende advies nu niet te wisselen. Immers, de ledigingskosten van een container die bijna 2 keer zo groot is als de kleine container zijn in 2019 ook bijna 2 keer zo hoog. Er is dus geen financieel voordeel bij een grote container. Daarnaast zijn er ook kosten verbonden aan het omwisselen naar een grotere container. Wij verwijzen u voor de omwisselingskosten naar de meest gestelde vragen (zie onderaan deze pagina).

Tarief in balans

Bij het voorstel voor de hoogte van de gedifferentieerde tarieven (Diftar) heeft het college naar een optimale balans gezocht. De tarieven zijn hoog genoeg om burgers te verleiden tot nog meer afval scheiden. Tegelijkertijd kunnen deze tarieven nog op voldoende draagvlak rekenen. Dat blijkt uit goede ervaringen met de hoogte van Diftar in gemeenten uit de regio.

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN AFVALINZAMELING 2019

Hoe ziet de huis-aan-huis afvalinzameling voor 2019 eruit?

 • De restafvalcontainer wordt 1 keer in de 4 weken geleegd
 • De GFT-container wordt iedere week gratis geleegd
 • De GFT-container in het buitengebied wordt 1 keer per 2 weken gratis geleegd op afroep. Inwoners dienen zelf 2 werkdagen voor de inzameldag aan te geven dat de GFT-container geleegd dient te worden. Dit kan direct bij van Kaathoven via 0413-481620
 • Plastic en Drankverpakkingen worden om de week gratis opgehaald

Wanneer wordt het afval opgehaald?

De ophaaldagen zijn anders dan in 2018. Om precies te zien wat er wanneer bij u opgehaald wordt, downloadt u de Afvalwijzer app of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. De nieuwe ophaaldagen voor 2019 kunt u vanaf 1 december 2018 inzien.

Wat zijn de kosten voor 2019?

De gemeenteraad beslist op 20 december over de voorgestelde nieuwe tarieven per lediging. Voor het ledigen van uw afvalcontainer betaalt u per 1 januari 2019 niet meer per kilogram.

Tarieven per 1-1-2019

Inhoud grijze restafvalcontainer

40 liter

80 liter

140 liter

240 liter

Bedrag per lediging

€ 2,50

€ 5,00

€ 8,75

€ 15,00

Ik wil mijn (restafval)container omwisselen voor een ander formaat, is dat mogelijk?

 • Ja dat is mogelijk tot eind 2018. Echter het advies is nu niet te wisselen naar een grotere container. Immers, vanaf januari 2019 wordt het GFT-afval iedere week gratis opgehaald. Plastic, luiers en textiel kunt u ook gratis scheiden. Als u uw afval goed scheidt, is een grotere restafvalcontainer niet altijd nodig. Bovendien zijn de ledigingskosten van een container die bijna 2 keer zo groot is als de kleine container zijn in 2019 ook bijna 2 keer zo hoog.
 • Wilt u echter toch omwisselen naar een grotere container dan betaalt u 25,22 euro in Schijndel, 32,25 euro in Veghel en 30 euro in Sint-Oedenrode als u zelf uw container omwisselt bij de gemeentewerf. Omruilen naar een kleinere container is in Veghel gratis, in Sint-Oedenrode en Schijndel kost dit 30 euro c.q 25,22 euro.
 • Thuisbezorging bij het omwisselen van de containers kost 32,23 euro extra (bovenop de 25,22 euro) in Schijndel, 21,50 euro extra (bovenop de 32,25 euro) in Veghel en in Sint-Oedenrode worden geen extra kosten berekend.
 • Vanaf 1 januari 2019 tot en met maart 2019 kunt u niet omwisselen.

Aanbieden containers

De containers worden vanaf 1 januari a.s. opgehaald met een zijlader. Dit is een vrachtwagen met lift-arm aan de zijkant van de wagen. Om de containers goed te kunnen legen, moeten deze precies andersom aan de straat gezet worden dan u nu gewend bent:

 • Plaats de container tot 50 cm van de stoeprand
 • Met de wielen en het handvat achter en de deksel gesloten
 • Plaats de containers zoveel mogelijk twee-aan-twee zodat ze paartjes vormen, met 30 cm ruimte (= ongeveer één stoeptegel) tussen de paartjes
 • Plaats de container niet naast obstakels zoals een geparkeerde auto of lantaarnpaal

Mijn container is niet geleegd of mijn plasticzak is niet opgehaald, wat nu?

Als uw container niet geleegd is dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, op telefoonnummer 0413-481620.

Dat uw container niet geleegd is kan komen doordat:

 • De afvalcontainer niet voor 07:30 uur aan de straat stond;
 • De afvalcontainer niet op de juiste manier is aangeboden: De juiste manier is: deksel dicht, opening naar de straat, met het handvat en wielen achter
 • De afvalcontainer te zwaar is.
 • Is dit niet van toepassing? Neem dan contact op met de afvalinzamelaar, Van Kaathoven.

Kan ik mijn restafvalcontainer inleveren en overstappen op een ondergrondse container voor restafval?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Mag ik losse restafvalzakken naast mijn grijze container aanbieden?

Nee. Losse afvalzakken worden niet meegenomen door de inzamelaar.

Waarom moet ik het afval thuis scheiden, dit kan toch ook achteraf?

Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een vuilniszak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een papieren envelop die in de vuilniszak bij een leeg yoghurt-pak of fruitresten zit. De envelop is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de envelop kan dan niet meer hergebruikt worden en heeft dan ook geen waarde meer. Wanneer afvalstromen wel gescheiden worden ingezameld, kunnen ze na verwerking wel nog opnieuw gebruikt worden. En dat bespaart geld en is beter voor het milieu!

Waar kan ik luiers, incontinentiemateriaal en textiel naar toe brengen?

 • Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis wegbrengen naar speciale luiercontainers. De locaties van de luiercontainers kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer app bij Afval Abc
 • Textiel wordt niet meer aan huis opgehaald. Textiel dat u niet meer gebruikt, kunt u gratis naar de verzamelcontainers brengen. De locaties van de textielcontainers zijn te vinden op www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer app

Waar kan ik mijn medisch afval kwijt?

Heeft u medisch afval zoals bijvoorbeeld een stoma? Dan kunt u hiervoor een aparte minicontainer aanvragen bij de gemeente. Deze wordt 1 keer per 2 weken gratis geleegd. Let op: injectienaalden vallen niet onder medisch afval. Deze moeten apart ingeleverd worden op de milieustraat.