Wilt u meedenken over de 'Bouwsteen' van Sint-Oedenrode? (14-10-2021)

U bent hier:

Kom dan naar de inloopavond op 3 november!

De gemeente maakt dit jaar een zogenoemde ‘ruimtelijke bouwsteen’ voor Sint-Oedenrode. Hierbij gaat het om het vaststellen van uitgangspunten voor het beoordelen van bouwinitiatieven en om verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te behouden. De ruimtelijke bouwsteen Sint-Oedenrode vormt een tussenstap op weg naar de omgevingsvisie van Meierijstad.

De ‘ruimtelijke bouwsteen’ gaat over de vier kernen, Olland, Boskant, Nijnsel en Sint-Oedenrode als ook over het landelijk gebied van Sint-Oedenrode.

Bij de voorbereiding van de ‘ruimtelijke bouwsteen’ Sint-Oedenrode kijkt de gemeente naar de historische bebouwing en groenstructuur van het dorp, het Dommeldal, woningbouw en verschillende economische ontwikkelingen.

We hebben hierover afgelopen zomer al gesproken met lokale organisaties, deskundigen en vrijwilligers in de samenleving. Nu willen we graag van u als inwoner c.q. initiatiefnemer weten wat uw ideeën zijn.

Inloopavond

Hiervoor nodigen wij u uit op woensdag 3 november om 19.30 uur in het Bestuurscentrum aan het Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.

Tijdens deze inloopavond is er, naast een presentatie over al bestaande ideeën en initiatieven, ruimte om vragen te stellen en om uw ideeën aan ons kenbaar te maken. Vanuit de gemeentezijn verschillende medewerkers aanwezig om samen met u het gesprek aan te gaan.

Vervolg

Uw meningen en reacties gebruiken we om de uitgangspunten voor het beoordelen van bouwinitiatieven vast te stellen. Een begeleidingsgroep vanuit de gemeente en de bureaus Space Value en tlu landschapsarchitecten werken dit uit tot een ‘ruimtelijke bouwsteen’. De verwachting is het resultaat te presenteren eind 2021 aan het college van burgemeester en wethouders.

In 2020 maakte Meierijstad al een ‘ruimtelijke bouwsteen’ voor Schijndel. Voor Veghel is er de structuurvisie uit 2013.

Vragen of suggesties

Heeft u vragen of suggesties over de ‘ruimtelijke bouwsteen’ Sint-Oedenrode? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Wouter-Jan Oosten, telefoon 14 0413, e-mail info@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?