Wordt uw kind bijna vier jaar? Meld dan uw kind aan op de basisschool! (17-12-2018)

U bent hier:

Wordt uw kind in de loop van het schooljaar 2019-2020 vier jaar, en is hij/zij nog niet ingeschreven, dan mag u hem/haar aanmelden bij de basisschool van uw keuze.

Wordt uw kind in het schooljaar 2019-2020 vijf jaar, dan moet u hem/haar aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Uw kind is namelijk leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar wordt. Aanmelden is het gehele jaar mogelijk, maar de basisscholen ontvangen uw aanmelding bij voorkeur voor 1 maart 2019.

Binnenkort zijn er speciale aanmeld- en/of open dagen waarbij u uw kind kunt aanmelden en tevens kunt kennismaken. Hieronder vindt u de aanmelddagen die nu bekend zijn. De aanmelddagen en open of inloopdagen van de basisscholen vindt u binnenkort ook in de lokale media en op de websites van de scholen.

Bent u verhinderd op de aanmelddagen? Maak dan voor 1 maart 2019 een afspraak voor een persoonlijk gesprek op de basisschool naar uw keuze.