Ontwikkeling duurzame mobiliteitsvisie

U bent hier:

Gemeente Meierijstad gaat aan de slag met een nieuwe duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad. De visie komt tot stand in samenspraak met belangrijke stakeholders (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM). Ook burgers van Meierijstad krijgen de mogelijkheid hun mening te geven. Naar verwachting is het concept duurzame mobiliteitsvisie in het najaar van 2020 klaar.

Enquête Duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad

Op welke ontwikkelingen moeten we inzetten met ons verkeers- en vervoerbeleid? Wat leeft er wat speelt er in de kernen en het buitengebied. U kunt tot 1 februari 2020 via onderstaande enquête een bijdrage aan leveren.

De enquête bestaat uit 4 onderdelen zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de huidige verkeerssituatie, specifieke knelpunten/locaties. Het invullen van de enquête  neemt circa 10 minuten in beslag. De resultaten worden anoniem verwerkt en door de gemeente Meierijstad gebruikt als belangrijke informatie om tot een nieuwe mobiliteitsvisie te komen. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van dit onderzoek.

Enquête (mogelijk tot 1 februari 2020)

Inhoud duurzame mobiliteitsvisie

In de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad komt te staan hoe we de komende jaren willen omgaan met zaken als (openbaar) vervoer, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid. Het gaat over infrastructuur, technologie en gedrag. Het is een gebiedsopgave voor klimaat, gezondheid, mobiliteit, leefbaarheid en dergelijke. De visie moet gaan over heel Meierijstad. En moet aansluiten bij beleid en projecten van provincie en buurtgemeenten. De visie is een integrale opgave. Uiteindelijk biedt deze visie en kader aan voor uitwerking in bestemmingsplannen en uitvoeringsplannen.

De planning

We stellen de visie in 4 fasen op, namelijk:

  1. Koersnotitie waarin opgaven en ambities zijn opgenomen, Januari 2020
  2. Multimodale netwerkvisie (auto, fiets, openbaar vervoer), Juni 2020
  3. Uitvoeringsprogramma met een actieplan infra en niet-infra voor de komende 2 jaar en een programma voor de (middel)lange termijn, September 2020
  4. Concept duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad, najaar 2020

Samenspraak

De visie komt in samenspraak met belangrijke stakeholders (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM) tot stand. Ook bewoners krijgen via een enquête de mogelijkheid hun mening te geven. We houden rekening met diverse belangen. Zoals de belangen van  bewoners, dorps- en wijkraden, bedrijfsleven, vervoerder, Provincie, buurgemeenten, natuurorganisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad kunt u contact opnemen met Veronique de Wit, e-mail mobiliteitsvisie@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?