Ontwikkeling duurzame mobiliteitsvisie

U bent hier:

Gemeente Meierijstad gaat aan de slag met een nieuwe duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad. De visie komt tot stand in samenspraak met belangrijke stakeholders (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM). Ook burgers van Meierijstad krijgen de mogelijkheid hun mening te geven. Naar verwachting is het concept duurzame mobiliteitsvisie in het najaar van 2020 klaar.

Enquête Duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad

Op welke ontwikkelingen moeten we inzetten met ons verkeers- en vervoerbeleid? Wat leeft er wat speelt er in de kernen en het buitengebied. U kunt tot 1 februari 2020 via onderstaande enquête een bijdrage aan leveren.

De enquête bestaat uit 4 onderdelen zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de huidige verkeerssituatie, specifieke knelpunten/locaties. Het invullen van de enquête  neemt circa 10 minuten in beslag. De resultaten worden anoniem verwerkt en door de gemeente Meierijstad gebruikt als belangrijke informatie om tot een nieuwe mobiliteitsvisie te komen. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van dit onderzoek.

Enquête (mogelijk tot 1 februari 2020)

Mobiliteit gaat iedereen aan

Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk omdat het over heel veel onderwerpen gaat: auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit en toegankelijkheid. Maar ook over maatregelen die zich richten op gedrag van mensen in het verkeer en keuzes die ze maken voor moment waarop, middel waarmee en route waarover ze zich verplaatsen.

Mobiliteit gaat iedereen aan. Daarom willen we ook van zoveel mogelijk mensen horen wat zij belangrijk vinden. Dan weten wij waar we in de toekomst op in moeten zetten voor Meierijstad en welke keuzes we gaan maken. We verwachten dat ieder zijn rol pakt, ook in de uitvoering. Zo is de gemeente vooral aan zet als het gaat om aanleg en onderhoud van de infrastructuur, kijken we naar de werkgevers als het gaat om stimuleren van duurzaam vervoer van hun medewerkers en naar weggebruikers als het gaat om veilig gedrag in het verkeer.

De planning

We stellen de visie in 4 fasen op, namelijk:

  1. Koersnotitie waarin opgaven en ambities zijn opgenomen, voorjaar 2020
  2. Multimodale netwerkvisie (auto, fiets, openbaar vervoer), zomer 2020
  3. Uitvoeringsprogramma met een actieplan infra en niet-infra voor de komende 2 jaar en een programma voor de (middel)lange termijn, najaar 2020
  4. Concept duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad, eind 2020

Samenspraak

De visie komt in samenspraak met belangrijke stakeholders (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM) tot stand. Ook bewoners krijgen via een enquête de mogelijkheid hun mening te geven. We houden rekening met diverse belangen. Zoals de belangen van  bewoners, dorps- en wijkraden, bedrijfsleven, vervoerder, Provincie, buurgemeenten, natuurorganisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad kunt u contact opnemen met Veronique de Wit, e-mail mobiliteitsvisie@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?