Ontwikkeling duurzame mobiliteitsvisie

U bent hier:

Op deze webpagina vindt u informatie over de ontwikkeling van de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad. De visie actualiseert het mobiliteitsbeleid van de voormalige gemeenten in Meierijstad en gaat in op de nieuwe trends en ontwikkelingen. In de visie komt te staan hoe we de komende jaren om willen gaan met zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie gaat zowel over infrastructuur (en techniek) als over gedrag.

Het is een complex vraagstuk

Het maken van een mobiliteitsvisie is een complex vraagstuk.

  • Het gaat over veel onderwerpen: auto, fiets, voetgangers, openbaar vervoer, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit enz.
  • Het gaat om een integrale opgave: we houden rekening met beleidsdoelstellingen op andere thema’s als economie, ruimtelijke ordening, recreatie, duurzaamheid en gezondheid. We houden ook rekening met landelijk, provinciaal en regionaal beleid en afspraken.
  • Het gaat om een afweging van verschillende belangen: economie, natuur, bewoners van de ene straat of wijk en bewoners van een andere straat of wijk enz.

De planning

We stellen de visie in 4 fasen op, namelijk:

  1. Koersnotitie waarin opgaven en ambities zijn opgenomen, najaar 2020
  2. Multimodale netwerkvisie (auto, fiets, openbaar vervoer), eind 2020
  3. Uitvoeringsprogramma met een actieplan infra en niet-infra voor de komende 2 jaar en een programma voor de (middel)lange termijn, begin 2021
  4. Concept duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad, voorjaar 2021.

Samenspraak

De visie komt in samenspraak met belangrijke stakeholders (zoals Provincie, Arriva, dorps- en wijkraden, POM) tot stand. Inwoners en bezoekers kunnen hun mening geven via een enquête en een zienswijze op de conceptvisie. De enquête is gehouden tussen 1 november 2019 en 1 februari 2020.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de e-mail nieuwsbrief. Hier kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens.

Verzonden nieuwsbrieven

Meer informatie

Voor meer informatie over de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad kunt u contact opnemen met Veronique de Wit, e-mail mobiliteitsvisie@meierijstad.nl.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?