Prettig verkeer De Laren

U bent hier:

Project ‘Prettig verkeer De Laren’ is bedoeld om de verkeersveiligheid in woongebied De Laren in Veghel te vergroten. Meer informatie over dit project, zoals de maatregelen en de planning, leest u op deze webpagina.

Maatregelen Prettig Verkeer De Laren

Ouders, kinderen, gemeente en school vergroten samen de verkeersveiligheid in De Laren.

 • De gemeente treft fysieke maatregelen (weginrichting, bebording)
 • De gemeente ondersteunt diverse gedragsmaatregelen voor Prettig verkeer
 • Schoolbestuur SAAM zorgt voor een goede inrichting van het schoolplein, fietsenstalling en parkeerplaats voor de school.
 • De Uilenbrink verzorgt verkeerslessen op school
 • De Uilenbrink biedt ouders van kinderen groepen 1 t/m 4 beperktere inloop.

We hebben het over fysieke maatregelen maar ook over gedragsmaatregelen en extra afspraken.

Fysieke maatregelen gemeente

 • We gaan 30 km-zones inrichten. De 30 km-zones geven wij aan met bebording en markering.
 • We geven de schoolomgeving duidelijker aan.
 • We breiden het gebied uit waar een stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen van kinderen geldt.
 • We verbeteren het fietspad langs de school tussen de Melisselaar en Gagellaar.
 • We nemen extra maatregelen op
  • plekken waar de snelheid moet worden beperkt.
  • En op plekken waar de aandacht van de wegebruikers verhoogd moet worden

Schetsontwerp fysieke maatregelen

Prettig verkeer De Laren: gedragsregels

Samen streven we naar Prettig verkeer in De Laren. Dit betekent dat:

 • iedereen de regels (zowel verkeersregels als gedragsregels) respecteert
 • iedereen dit doet met respect en begrip voor elkaar, met de nodige flexibiliteit
 • iedereen elkaar de ruimte geeft, zonder irritatie

Dat vraagt wel iets, van ons allemaal. Denk aan:

 • Kinderen en hun begeleiders komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school.
 • Als je met de auto komt, rijd je met een veilige snelheid, zet je de auto op een goede plek en loop je eventueel een stukje
 • Buurtbewoners houden zich aan de verkeersregels en sociale regels (als rekening houden met elkaar).
 • Ieder ziet zijn eigen rol en is bereid die te pakken.
 • Samen denken en doen we vanuit het gedeelde belang van Prettig verkeer in De Laren.

Lekker Anders Dag

Van huis naar school valt er zo veel te zien en te beleven. Laat de auto eens staan en geef er eens een andere draai aan. Maak er een Lekker Anders Dag van. Basisschool De Uilenbrink is de eerste basisschool in Meierijstad die meedoet met dit initiatief. Heel de maand oktober staat bij hun in het teken van de Lekker Anders Dag. Ook meedoen als basisschool? Meld je dan aan via de website Lekker Anders Dag.

Planning

Wanneer Welke activiteit
Augustus - september 2020 Bepalen mix van maatregelen
Oktober 2020 Kick off Lekker Anders Dag
Oktober 2020 Afstemming met bewoners De Laren
November 2020 Definitief ontwerp fysieke maatregelen en verkeersbesluiten
November 2020 – februari 2021 Opstellen contractstukken voor aannemers en organiseren aanbesteding fysieke maatregelen
Maart 2021 Start uitvoering fysieke maatregelen
Begin mei 2021 Uitvoering fysieke maatregelen gereed
Doorlopend BVL-activiteiten op school

Aanleiding

De verkeerssituatie rondom basisschool De Uilenbrink leidt veelvuldig tot irritaties. De plannen voor renovatie en later nieuwbouw van basisschool waren aanleiding om aan de slag te gaan met de verkeerssituatie rondom de school. In 2019 heeft Veilig Verkeer Nederland een uitgebreid onderzoek gedaan. Omdat er dankzij de nieuwbouw van de school nu meer ruimte komt voor het stallen van fietsen en het parkeren van auto’s is het oorspronkelijk plan van VVN bijgesteld. Bovendien is het plan voor de schoolomgeving verbreed naar de hele buurt omdat de gemeente ook streeft naar verkeersveilige woongebieden. De gemeenteraad heeft voor Prettig verkeer in De Laren € 200.000 beschikbaar gesteld.

Informatie

Samen streven we naar Prettig verkeer in De Laren.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?