Programmabegroting 2018

U bent hier:

De programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 bestaat uit het programmaplan en de financiële begroting.

In het programmaplan vindt u informatie over de 9 programma’s, de financiële informatie programmaplan en de (verplichte) paragrafen. De (verplichte) paragrafen gaan in op lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?