Protocol verantwoord sporten

U bent hier:

Laatste update 3 juni 2021

Vanaf woensdag 5 juni gelden een aantal nieuwe versoepelingen voor de sport. Zo zijn groepslessen en groepstrainingen weer toegestaan en hoeven sporters geen 1,5 meter afstand meer te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Daarnaast mogen de kleedkamers, douches en sportkantines weer open. Voor sportkantines gelden dezelfde regels als voor de overige horeca. Ook was er goed nieuws over het spelen van wedstrijden. Jeugd tot en met 17 jaar mag weer wedstrijden spelen tegen andere clubs. Volwassenen mogen alleen oefenwedstrijden spelen tegen clubgenoten, dit geldt zowel binnen als buiten.

De nadere regels worden toegelicht in dit protocol.

Dit protocol dient als leidraad voor sportaanbieders, sporters, ouders/verzorgers, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties in Meierijstad en dient te allen tijde opgevolgd te worden. 

Algemene richtlijnen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten;
 • vermijd drukte; 
 • was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
 • er vindt (bijvoorbeeld mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van iedere training of wedstrijd; 
 • zorg dat persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven; 
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • locaties voor binnensport mogen weer open, hieronder vallen ook de sportscholen en de binnenzwembaden. De opening vindt plaats onder een aantal voorwaarden (zie binnensport en zwembaden).

Basisrichtlijnen voor sportaanbieders (binnen en buiten)

 • groepslessen en -trainingen zijn toegestaan voor alle leeftijden;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • kleedkamers en douches mogen open. Let op legionella gevaar, daarom bijvoorbeeld eerst langdurig doorspoelen;
 • er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn, exclusief personeel. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt dit maximum aantal niet;
 • reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de sportscholen hanteren daarvoor hun reserveringssystemen;
 • wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan voor jeugd tot en met 17 jaar;
 • volwassenen mogen oefenwedstrijden spelen tegen clubgenoten, nog niet tegen sporters of teams van een andere vereniging. Uitzondering hierin is een groep topsporters;
 • binnen draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje bij het naar binnen- en weggaan. Het mondkapje mag af tijdens het sporten;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente;
 • stel corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (zoals posters) duidelijk hoe deze persoon te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk zoveel mogelijk samen met andere gebruikers/verenigingen;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters of tref daarvoor maatregelen;
 • kaderleden, vrijwilligers en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • ouders die kinderen naar een uitwedstrijd moeten rijden vallen onder teambegeleiding en mogen de accommodatie betreden. Zij kunnen hier op het terras zitten of de wedstrijd bekijken op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Er mogen niet meer ouders/begeleiders aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk.
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • toeschouwers zijn bij geen enkele amateursport activiteit toegestaan;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter COVID-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;

Zwembaden

 • recreatief zwemmen, ouder- en kind zwemmen, schoolzwemmen en overige zwemlessen zijn toegestaan. Ook mogen er (andere) groepsactiviteiten plaatsvinden;
 • er mogen maximaal 50 personen per ruimte aanwezig zijn (exclusief personeel). Als het aanbod uitsluitend recreatief is mag er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter zwemmen, zonder het maximum van 50 personen. Het zwembad is dan een doorstroomlocatie; 4
 • recreatief zwemmen (1 persoon per 10m2) en overige activiteiten (max. 50 personen per ruimte) mogen niet gemengd worden;
 • tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan, indien dit voor de activiteit vereist wordt. Waarborg verder altijd de 1,5 meter afstand.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

 • gezamenlijk sporten is zowel binnen als buiten toegestaan. Tijdens het sporten hoeven kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • personen tot en met 17 jaar mogen jeugdwedstrijden onderling en tegen andere clubs spelen;
 • er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden;
 • zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.

Volwassenen

 • volwassenen mogen met maximaal 50 sporters per ruimte zowel binnen als buiten sporten;
 • tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • zodra sporters het veld verlaten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tegen sporters van dezelfde club;
 • bij twijfel: gebruik vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde training of les wel of niet kan. Wees terughoudend en geef gezondheid prioriteit.

Kantine & terras

 • sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur voor sporters van de eigen club. Er geldt een uitzondering voor ouders die kinderen naar een uitwedstrijd moeten rijden. Zij vallen onder teambegeleiding en mogen gebruik maken van de kantine of het terras. Er mogen niet meer ouders/begeleiders aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk.
 • reserveren van een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht. Dit kan online, telefonisch of bij de deur;
 • aan een tafel zitten maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand, tenzij het om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 17 jaar gaat;
 • zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan; • zowel in de sportkantine als per buitenterras geldt een maximum van 50 personen;
 • een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht;
 • er is geen zelfbediening;
 • voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers naar binnen. Hierbij moet een mondkapje worden gedragen;
 • er is geen entertainment (zoals live optredens en videoschermen) op of rondom het terras.

Aanvullend voor beheerders en sportverenigingen met eigen accommodatie

 • zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes) op je accommodatie; 
 • zorg dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en maak sportmaterialen, toiletten en handcontactpunten meerdere keren per dag schoon; 
 • maak met gebruikers afspraken over een taakverdeling rondom hygiëne:
  • zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen; 
  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit en wedstrijd; 
  • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten; 
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?