Protocol verantwoord sporten

U bent hier:

Vanaf dinsdag 16 maart 2021 gelden een aantal nieuwe versoepelingen voor de sport. Zo mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten gebruik maken van een sportaccommodatie om in groepjes van maximaal vier personen te sporten. Daarbij houden zij minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.

Tot en met 26 jaar was sporten op een sportaccommodatie al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. De nadere regels over het sporten op andere plekken in de buitenlucht, worden in dit protocol toegelicht. 

Dit protocol dient als leidraad voor sportaanbieders, sporters, ouders/verzorgers, bestuursleden en beheerders van sportaccommodaties in Meierijstad en dient te allen tijde opgevolgd te worden. 

Algemene richtlijnen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen. Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten;
 • vermijd drukte; 
 • was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
 • er vindt (bijvoorbeeld mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van iedere training of wedstrijd; 
 • zorg dat persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven; 
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • in heel Nederland geldt vanaf 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Basisrichtlijnen voor sportaanbieders

 • Houd rekening met het tijdig sluiten van de accommodatie in verband met de avondklok;
 • binnensportaccommodaties zijn gesloten, met uitzondering voor een aangewezen groep topsporters;
 • officiële wedstrijden, toernooien en evenementen zijn niet toegestaan. Dit geldt zowel voor jeugd als volwassenen in alle sporten. Uitzondering hierin is een groep topsporters;
 • zwembaden mogen open voor zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. De kleedkamers en toiletruimten zijn ook open, douches zijn gesloten;
 • schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet toegestaan;
 • groepslessen zijn niet toegestaan, een trainer mag wel van groepje naar groepje om individuele instructies te geven. Daarbij behoudt de trainer/instructeur 1,5 meter afstand tot de sporter(s);
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente; 
 • stel corona-coördinatoren aan (dit kan bijvoorbeeld een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (zoals posters) duidelijk hoe deze persoon te bereiken is. Waar relevant voor sportparken: werk zoveel mogelijk samen met andere gebruikers/verenigingen; 
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters of tref daarvoor maatregelen; 
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren; 
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd; 
 • communiceer de regels van je sportlocatie met trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd); 
 • sportkantines/horecagelegenheden, kleedkamers en douches zijn gesloten, het toilet mag open blijven; 
 • trainers en coaches worden niet aangemerkt als contactberoep, wat betekent dat ook trainers anderhalve meter afstand moeten houden tot sporters; 
 • toeschouwers zijn bij geen enkele sportactiviteit toegestaan; 
 • hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden. Er mogen meerdere personen met paard gelijktijdig gebruik maken van de binnenbak, op voorwaarde dat 1,5 meter afstand wordt gehanteerd en het niet om sportbeoefening gaat;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen zoals hieronder omschreven;
Leeftijd Ik houd minimaal 1,5 meter afstand tot ...
Houd afstand

0 t/m 12 jaar

 -
13 t/m 17 jaar Iedereen van 18 jaar en ouder
18 Iedereen vanaf 13 jaar

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling; 
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar;
 • personen tot en met 17 jaar alleen onderling;
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar

 • gezamenlijk buiten sporten is toegestaan. Tijdens het sporten hoeven kinderen en jongeren t/m 17 jaar geen 1,5 afstand tot elkaar te houden;
 • wedstrijden zijn alleen toegestaan tussen teams van dezelfde sportvereniging;
 • zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden.

Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar

 • sporters tot en met 26 jaar mogen in teamverband op de buitensportaccommodatie sporten en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • gezamenlijk sporten op andere locaties buiten, is onder begeleiding toegestaan zonder 1,5 meter afstand te houden;
 • buiten sporten zonder begeleiding mag met maximaal 2 personen, op anderhalve meter afstand;
 • zodra sporters het veld verlaten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • iedereen tot en met 26 jaar kan onderlinge wedstrijdjes spelen tegen teams van dezelfde vereniging.

Sporten voor iedereen van 27 jaar of ouder

 • sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief instructeur) buiten op een sportaccommodatie sporten. Er kunnen meerdere groepjes gelijktijdig gebruik maken van de accommodatie, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen en:
  • de groepjes onderling en tot elkaar minimaal 1,5 meter afstand houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • groepjes niet mengen.
 • sporten op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal 4 personen, onder de hierboven genoemde voorwaarden. Zonder begeleiding geldt een maximum van 2 personen. Er wordt onderling altijd 1,5 meter afstand gehouden; wedstrijden, toernooien en evenementen zijn niet toegestaan. Ook niet onderling tegen clubgenoten;
 • bij twijfel: gebruik vooral het gezonde verstand bij het bepalen en afvragen of een bepaalde training of les wel of niet kan. Wees terughoudend en geef gezondheid prioriteit. 

Aanvullend voor beheerders en sportverenigingen met eigen accommodatie

 • zorg voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes) op je accommodatie; 
 • zorg dat de gehele sportaccommodatie na iedere dag goed schoongemaakt wordt en maak sportmaterialen, toiletten en handcontactpunten meerdere keren per dag schoon; 
 • maak met gebruikers afspraken over een taakverdeling rondom hygiëne:
  • zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere werkdag. Denk hierbij zeker aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen; 
  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit en wedstrijd; 
  • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten; 
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?