Raad en commissies

U bent hier:

Wat doet de raad?

De gemeenteraad beslist over de plannen van de gemeente. De raad bepaalt namelijk het beleid. De raad controleert ook of het college van burgemeester en wethouders dit beleid op een juiste manier uitvoert. Iedere 4 jaar zijn er verkiezingen. De inwoners kiezen dan de leden van de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers. 

Wie zitten er in de raad?

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 35 leden. Deze zijn verdeeld over 10 politieke partijen, ook wel fracties genoemd.

Logo CDACDA

https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad/

‘Dichtbij en samen vooruit.
Met een verankering van onze mensen in alle dertien kernen gaan we van Meierijstad een mooie geweldige gemeente maken.’

HIER 

https://www.wijzijnhier.nu/

“HIER is een lokale partij en heeft geen binding met landelijke politieke partijen. We zijn volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van onze standpunten. Wij wonen hier, wij werken hier, wij sporten hier. Wij hebben ons uit de verschillende kernen verenigd in een lokale politieke partij voor onze gezamenlijke wensen en doelen. Samen gaan wij voor het beste voor hier!” 

Lokaal Meierijstad Informatie volgt.

Logo VVDVVD

https://meierijstad.vvd.nl/

‘De VVD is de partij die staat voor burgers van Meierijstad die zelf vorm geven aan hun leven, die ondernemen en daarbij eigen verantwoordelijkheid nemen. Iedereen moet mee kunnen doen, veilig en vrij, dat vinden wij heel normaal.’

Logo SP
SP

https://meierijstad.sp.nl/

‘Blijf niet mokken aan de kant staan,
stel een daad en toon je moed.
Laat je woede hand in hand gaan,
met het goede dat je doet.’

Logo HartHart 

https://www.hart.ms/

'Hart, geboren en getogen in Schijndel, zet zich in voor zeggenschap van inwoners in alle kernen. En wil dat de overheid er vooral is voor mensen die het zonder die overheid niet redden.'

Logo Lijst BlancoLijst Blanco

http://www.lijstblanco.nl/

‘Lijst Blanco: jong, actief, betrokken en ambitieus! We komen goed beslagen ten ijs, zijn scherp tijdens vergaderingen en brengen vernieuwende initiatieven. Dit kan echter niet zonder uw hulp, dus benader ons en laat uw mening horen!.’

Logo PvdAPartij van de Arbeid

https://meierijstad.pvda.nl/

‘PvdA Meierijstad staat voor progressieve aanpak: solidair en altijd sociaal, groen en duurzaam. Meierijstad moet een fijne plek blijven om te leven waar iedereen mee kan doen. Wij staan er voor!’

Logo D66D66

https://meierijstad.d66.nl/

‘D66 wil dat mensen gezond zijn en samen leven. We strijden voor duurzaamheid, goed onderwijs, werk voor iedereen, kunst en cultuur. We geven invloed aan burgers, willen een fatsoenlijk, open en eerlijk bestuur van Meierijstad.’

Logo Gemeentebelang MeierijstadGemeentebelang Meierijstad

http://www.gemeentebelangmeierijstad.nl

‘Gemeentebelang Meierijstad waardeert mensen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, huidskleur, religie of herkomst. We willen problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.’

Raadsvoorzitter

De burgemeester is voorzitter van de raad. Hij zorgt ervoor dat de raadsvergaderingen goed verlopen. Als de burgemeester afwezig is, of als zijn beleidsterrein besproken wordt, zit een raadslid de vergadering voor. Dat is een van de twee waarnemend raadsvoorzitters. De burgemeester stemt niet mee. Zijn vervangers wel.

Lees het interview met de waarnemend raadsvoorzitters Mari van der Aalsvoort en Rien Verhagen.

Meer informatie

Agenda gemeenteraadsvergaderingen

Videoregistraties van de raadsvergaderingen

Vergadermodel

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?