Raadscommissies

U bent hier:

Wat doet de commissie?

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt in. Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies aan de raad opgesteld. Het advies kan zijn om een onderwerp als hamer- of bespreekstuk te behandelen.

Wie zitten er in de commissie?

Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. In de commissies zitten behalve raadsleden ook burgercommissieleden (maximaal vier per fractie). Zie overzicht van de burgercommissieleden.

Commissievoorzitters

De vergaderingen worden afwisselend voorgezeten door raadsleden. Er zijn in totaal vijf commissievoorzitters, die door de raad zijn aangewezen. Zij zitten ook de beeldvormende avonden voor. 

Lees meer over de commissievoorzitters

Spreekrecht

Over de onderwerpen op de agenda van de commissies kan worden ingesproken (maximaal vijf minuten per inspreker).

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Aanmelden spreekrecht commissies

Voor meer informatie kunt u met de griffie contact opnemen: griffie@meierijstad.nl

Meer informatie

Agenda gemeenteraads- en commissievergaderingen

Videoregistraties van de raads- en commissievergaderingen