Raadscommissies

U bent hier:

Wat doet de commissie?

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt in. Hier vindt ook het debat. De commissie adviseert de raad hoe een onderwerp te behandelen: een hamer- of bespreekstuk. Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Wel kan een fractie aangeven waarom men voor of tegen is (= stemverklaring). Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. De bespreking is beperkt tot een amendement (= wijziging in het voorstel) of motie (= verzoek aan college, oproep aan de raad).

Wie zitten er in de commissie?

Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. De commissies vergaderen tegelijk.

In de commissies zitten behalve raadsleden ook burgercommissieleden (maximaal vier per fractie). Zie overzicht van de burgercommissieleden.

Commissievoorzitters

Er zijn in totaal negen commissievoorzitters. Zij zitten om beurten de commissies en de beeldvormende avonden voor. 

Lees meer over de commissievoorzitters

Spreekrecht

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Over de onderwerpen op de agenda van de commissies kan worden ingesproken door inwoners (maximaal 5 minuten per inspreker). 

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. Ze zijn ook later nog terug te kijken. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Aanmelden spreekrecht commissies

Voor meer informatie kunt u met de griffie contact opnemen: griffie@meierijstad.nl

Meer informatie

Agenda gemeenteraads- en commissievergaderingen

Videoregistraties van de raads- en commissievergaderingen

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?