Referendum

Het raadgevend referendum

Op 21 maart 2018 kunt u bij het raadgevend referendum uw stem uitbrengen over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Informatie van de Referendumcommissie over de wet waar het referendum over wordt gehouden, vindt u op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen in Meierijstad stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

  • De Nederlandse nationaliteit hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018;
  • Op 5 februari 2018 in Meierijstad ingeschreven staan;
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan heeft u de volgende twee mogelijkheden.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Per brief stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren. Registreren kunt u tot en met 21 februari 2018 doen bij de gemeente Den Haag.

Meer informatie

Officiële publicaties

De volgende bekendmakingen staan op ons Gemeenteblad: