Snelfietsroute Veghel-Uden

U bent hier:

De gemeente Meierijstad gaat in samenwerking met de gemeente Uden en de provincie een snelfietsroute aanleggen tussen Uden en Veghel. Eind 2019 en begin 2020 zijn hiervoor bewonersavonden belegd en konden de bewoners hun mening geven over de plannen.

Wat is een snelfietsroute?

Een snelfietsroute is een hoogwaardige fietsverbinding die:

 • bedoeld is voor grote aantallen fietsers met verschillende snelheden;
 • kernen en/of economische toplocaties met elkaar verbindt;
 • gericht is op langere afstanden;
 • vormt een onderdeel van het samenhangende fietsnetwerk van Meierijstad.

De snelfietsroute Veghel-Uden is onderdeel van het samenhangend fietsnetwerk in Meierijstad.

Kaart Snelfietsroute Veghel-Uden

Inzage definitief ontwerp snelfietsroute

Inmiddels zijn mede op basis van de ideeën en wensen van de bewoners de plannen door het adviesbureau Geonius uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De uitgewerkte tekeningen per straat staan hieronder vermeld. Ook de antwoorden op de gestelde vragen.

Tevens liggen ook de uitgewerkte plannen voor de vervanging van de fietsbrug over de Aa en de verplaatsing van de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter inzage.

Zienswijze

Voordat het definitief ontwerp van de snelfietsroute tot een uitvoeringsplan en bestek wordt uitgewerkt stellen wij u in de gelegenheid  uw zienswijze op het definitief ontwerp kenbaar te maken. U dient uw zienswijze vóór 14 september 2020 via een emailbericht te sturen naar snelfietsroute@meierijstad.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Daarna leggen we de plannen, om definitief vast te stellen, voor aan het college en starten  we met de besteksvoorbereiding.

Planning

Op basis van het definitief ontwerp worden de ruimtelijke procedures (aanpassing bestemmingsplannen) in gang gezet. Zoals bij de bewonersavonden is aangegeven is de verwachting dat we dit jaar en begin 2021 nodig hebben voor

 • de uitwerking en het besteksgereed maken van de plannen én
 • voor het volgen van de ruimtelijke procedures.

In de loop van 2021 starten we met de uitvoering. Op dat moment kijken we, waar en hoe we de verschillende onderdelen van het project verder gaan oppakken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de snelfietsroute kunt u een mail sturen naar snelfietsroute@meierijstad.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de snelfietsroute? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de e-mail nieuwsbrief. Hier kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens.

Documenten

Concept landschapsvisie

Concept landschapsvisie Duits Lijntje (Pdf, 15 mB)

Antwoorden op bewonersvragen

Bekijk de antwoorden op de bewonersvragen van de eerste en de tweede bewonersavond

Definitief Ontwerp snelfietsroute

Verplaatsing fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart

Vervanging fietsbrug over de Aa

Bestemmingplan

Op basis van het Definitief Ontwerp (DO) van de snelfietsroute zal bureau Lievense ons adviseren over de te volgen ruimtelijke procedures. Omdat de impact van de snelfietsroute over de totale lengte van het traject verschilt is er voor gekozen om de snelfietsroute op te splitsen in drie delen en hier afzonderlijke bestemmingsplannen voor op te stellen en in procedure te brengen.

 1. Deel tussen A50 tot en met de brug over de verplaatsen brug over de Zuid-Willemsvaart
 2. Vanaf de noordelijke oprit Zuid-Willemsvaart tot aan de fietstunnel Udenseweg
 3. Vanaf de fietstunnel Udenseweg tot aan de gemeentegrens met Uden

Zoals ook tijdens de bewonersavonden is aangegeven zullen we de te volgen ruimtelijke procedures op de gebruikelijke wijze kenbaar maken, o.a. door publicatie in de lokale media en via publicatie in de Staatscourant alsmede op de site van https://www.officielebekendmakingen.nl/

Burgers en bedrijven kunnen op de site https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt#meld-u-aan-voor-de-e-mailservice zich aanmelden om telkens persoonlijk via email geïnformeerd te worden over officiële bekendmakingen van verschillende overheidsinstanties, waaronder de publicatie van de gemeente Meierijstad.

Duits Lijntje

Landschapsvisie Duits Lijntje

 • Tijdens de bewonersavonden is er ook kort stilgestaan bij de opgestelde landschapsvisie Duits-Lijntje. Het Duits Lijntje vormt zeker op grondgebied van Meierijstad de ruggengraat voor de snelfietsroute. De van oorsprong in zichzelf gekeerde Oost-West georiënteerde spoorverbinding zal voor de omliggende bebouwing een belangrijke rol kunnen gaan vervullen. In het landschapsplan wordt uitgelegd op welke wijze het Duits Lijntje deze betekenis kan gaan vervullen. De landschapsvisie staat ook op deze website van de snelfietsroute.
 • Een deel van de visie zullen we nu meenemen bij de uitvoering van de snelfietsroute en een ander deel zal voor de toekomst blijven liggen. Het is belangrijk dat er een visie ligt die in delen gerealiseerd kan worden. De concrete uitwerking van de uit te voeren onderdelen zal de komende periode plaatsvinden.

Kunst langs de snelfietsroute

 • In overleg met de provincie is besloten te onderzoeken op welke wijze we Kunst kunnen toepassen voor de snelfietsroute. Immers voor zowel de omgeving als voor de gebruikers van de snelfietsroute kan Kunst een duidelijke toegevoegde waarde opleveren.
 • In samenwerking met Kunstloc zijn een aantal kunstenaars geselecteerd die hun uitgewerkte ideeën hebben laten zien. Inmiddels zijn 2 kunstenaars geselecteerd die hun ideeën verder zullen uitwerken en uiteindelijk zal er een definitieve keus gemaakt worden. De komende maanden wordt hieraan gewerkt.

Bewoners informeren over invulling landschapsvisie en kunst

 • Als bekend is hoe de uitwerking van de landschapsvisie en Kunst er daadwerkelijk uit gaat zien, dan gaan we dit met bewoners en andere belangstellenden delen. Het is op dit moment i.v.m. de Coronacrisis lastig om aan te geven hoe we dit kunnen doen. De verwachting is wel dat we dan enkele maanden verder zijn en op basis van de situatie op dat moment zullen we bepalen hoe we u hierin kunnen betrekken.

Spoorhefbrug

Zoals eerder vermeld zal de oude spoorhefbrug uit de Zuid-Willemsvaart verplaatst worden naar het voormalige 2e rangeerterrein tussen Gasthuisstraat en de Spoorlaan. De brug zal in periode september/oktober 2020 op deze nieuwe plaats door Siemei opgebouwd gaan worden.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?