Spelregels geluidsopnamen

U bent hier:

Wat zijn de spelregels voor het maken van geluidsopnamen tijdens gesprekken met bestuurders en/of ambtenaren?  

  1. Een overheidsinstantie staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
  2. Een overheidsinstantie heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.
  3. Een burger maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.
  4. De burger verstrekt aan de overheidsinstantie een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de overheidsinstantie de opname maakt).
  5. Noch de burger noch een overheidsinstantie knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  6. Noch de burger noch een overheidsinstantie verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.