Stichting Sportraad Meierijstad (SRM)

U bent hier:

Stichting Sportraad Meierijstad (SRM) is een adviesorgaan voor de gemeente Meierijstad. De Stichting adviseert gevraagd en ongevraagd het College en de Gemeenteraad over alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Elke niet-commerciële sportorganisatie kan zich aansluiten bij de Sportraad Meierijstad en daarmee deelnemen in de Contactraad SRM en heeft op die manier een stem in het te voeren sportbeleid binnen de gemeente Meierijstad.