Subsidieregeling kunst en cultuur

U bent hier:

Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen en kernen. De gemeente Meierijstad ondersteunt en faciliteert daarom culturele voorzieningen, activiteiten en evenementen.

Wie ontvangt structureel subsidie

In de Nadere regels subsidiëring kunst en cultuur 2019-2022 en 1e wijziging is vastgelegd welke culturele organisaties tot en met 2022 structureel subsidie ontvangen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de harmonieën en de gratis culturele festivals in Meierijstad.

Incidentele subsidie

Financiële ondersteuning van nieuwe activiteiten of evenementen is mogelijk. Het moet dan wel gaan om een unieke of bijzondere culturele activiteit of uniek of bijzonder cultureel evenement. Een verzoek wordt daarnaast getoetst aan de ‘Algemene Subsidie Verordening gemeente Meierijstad’ en de onderstaande nadere regels.

Organiseert u een unieke of bijzondere culturele activiteit of uniek of bijzonder cultureel evenement in Meierijstad, dan kunt u hiervoor een incidenteel subsidieverzoek indienen. Een subsidieverzoek bestaat uit:

  • een omschrijving of projectplan van de activiteit of het evenement
  • een begroting (inkomsten en uitgaven) van de activiteit of het evenement
  • een uittreksel van de kamer van koophandel van de organiseerde vereniging of stichting

Een subsidieverzoek dient minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit of het evenement te zijn ingediend.

Subsidie aanvragen  (met DigiD of eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2))

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Erik Tausch, e-mail etausch@meierijstad.nl of Arno van Alebeek, e-mail: avanalebeek@meierijstad.nl (beleidsmedewerkers kunst en cultuur).

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?