Subsidies

U bent hier:

Stimulering gevelverbetering en verplaatsing centrumgebieden

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 december 2023 worden ingediend bij het college.

Ga naar productpagina stimulering gevelverbetering en verplaatsing centrumgebieden

Het nieuwe ideeënfonds

Financiële steun voor innovatieve ideeën of ideeën die burger- en overheidsparticipatie stimuleren.

Ga naar Burgerinnovatiefonds

Subsidies monumenten

Subsidie voor onderhoudswerkzaamheden aan monumenten

Ga naar subsidies monument

Leefbaarheidsbudget

Wilt u iets organiseren in de buurt en heeft u advies nodig?

Ga naar leefbaarheidsbudget

Stimuleringsfonds toegankelijkheid

Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen voor dit stimuleringsbudget.

ga naar stimuleringsfonds

Subsidies energiebesparende maatregelen

Subsidies en leningen voor energiebesparende en klimaatbestendige maatregelen

Ga naar subsidies energiebesparende maatregelen

Subsidie stichting of vereniging

Activiteiten op het gebied van maatschappelijke participatie, welzijn, sport of kunst en cultuur in het beleid van de gemeente passen, komen mogelijk in aanmerking voor subsidie

ga naar subsidie

Bevordering zelfregie

De gemeente stimuleert ideeën die het herstel van kwetsbare mensen helpen, subsidie voor het bevorderen van zelfregie en ervaringsdeskundigheid

ga naar zelfredzaamheid

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?