Kees van Rooij

U bent hier:
Kees van Rooij

De keuzes die een burgemeester moet maken, kunnen een behoorlijke impact hebben op iemand anders leven. Daarvan is Kees van Rooij zich zeer bewust. Hij vindt dan ook dat een burgemeester meer moet zijn dan puur de uitvoerder van regels en wetten. ‘Je moet ergens voor staan’, is zijn opvatting. Kees van Rooij was eerder algemeen directeur van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en algemeen secretaris van het MKB. Later werd hij burgemeester van Horst aan de Maas. Sinds december 2017 is Kees van Rooij burgemeester van de fusiegemeente Meierijstad (circa 80.000 inwoners).

Organisator van het symposium is de gemeente Meierijstad. Burgemeester Kees van Rooij legt uit hoe het initiatief tot stand kwam: “Morele dilemma’s zijn van alle tijden, en onlosmakelijk verbonden met het werk van bestuurders. Toch wordt er onderling maar zelden over gesproken. Terwijl het vaak grote impact heeft op álle betrokkenen. Het symposium is bedoeld om interdisciplinair ervaringen uit te wisselen en elkaar handvatten aan te reiken. Aandacht vestigen op morele dilemma’s, het meer bespreekbaar maken en van elkaar leren. Zodat het ook een preventief effect heeft.”

Mensenwerk

“Morele dilemma’s maken je als bestuurder kwetsbaar, omdat elke keuze vatbaar is voor discussie en kritiek. Vaak is er tijdsdruk of druk van buitenaf. Dat vraagt soms om een besluit op momenten dat je over nog onvoldoende informatie beschikt. Pas achteraf kun je concluderen of je juist gehandeld hebt. Het doet een groot beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel, zeker wanneer je weet dat jouw besluit mensen direct kan of gaat raken. Dat roept heftige emoties op. De context verschilt wellicht per sector, maar de worstelingen herkent iedereen. Bestuurswerk is mensenwerk in de breedste zin van het woord.”

Handhaver, verbinder, netwerker

“Als burgemeester sta je steeds vaker mee aan het roer bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen”, vervolgt Van Rooij. “De ondermijning (de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld) en het vluchtelingenvraagstuk zijn daar voorbeelden van. Dat maakt je handhaver, verbinder en netwerker in één. Tot op zekere hoogte handel je op basis van theoretische en praktische kennis, maar vooral vanuit je persoonlijke morele kompas, opvattingen en overtuigingen. Ken ik mezelf? Wie ben ik als bestuurder? Wat motiveert mij? Wat hoor ik te doen? In wiens belang moet ik handelen? Stuk voor stuk vragen waarmee je op den duur een zelfreflecterend vermogen opbouwt. Maar ondanks alle vaardigheden en ervaring, vraagt elke situatie om opnieuw de belangen en de daaraan verbonden waarden te onderzoeken, te wegen en vervolgens een besluit te nemen.” 

Leren van het verleden

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Brabant begon in wat nu de gemeente Meierijstad is. Het symposium trapt dan ook af met de theatervoorstelling ‘Burgemeesters in oorlogstijd’. Daarna volgt een interessant programma met sprekers als Daan Roovers, Boudewijn Boots en Guido Rijnja rondom morele dilemma’s waar bestuurders anno 2019 voor staan. In hoeverre zijn er parallellen te vinden tussen de dilemma’s van toen en nu? Wat kunnen we leren van het verleden? Of doen we in feite nog steeds hetzelfde, alleen in een andere context en vorm? Van Rooij: “Ik hoop vooral op meer openheid en wijsheid. Met elkaar blijven nadenken, blijven spiegelen en daar handelingsperspectief uit halen die tegelijkertijd als voorzorg dient. Daarin zit voor mij de essentie.”

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?