Veelgestelde vragen afval 2019

U bent hier:

Hoe zit het met de druppel voor de milieustraat?

Op dit moment (11-03-2019) kunnen de druppels om technische redenen nog niet worden gebruikt. U kunt bij de milieustraat nog steeds betalen met uw pinpas. 

Nog geen druppel ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413.

Mijn afvalcontainer is niet geleegd / het plastic is niet meegenomen, wat nu?

 • Vertraging: het is mogelijk dat de inzamelaar vertraging heeft opgelopen, laat uw container of zakken buiten staan. Is het afval de volgende dag nog niet opgehaald? Dan kunt u direct contact opnemen met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via (0413) 48 16 20. Zij zijn voor de gemeente verantwoordelijk voor een goede huisvuilinzameling. Van Kaathoven kan u direct verder helpen.
 • Sticker: als u verkeerd afval aanbiedt (of de zak is niet dichtgeknoopt) zit er een sticker op uw zak voor plastic- en drankverpakking. Bij de containers hangt er de eerste keer een gele (waarschuwing) aan, bij een tweede ontvangt u een rode kaart en wordt uw container niet geleegd. Nadat u het verkeerde afval er uit heeft gehaald, kunt u het afval bij de volgende inzameling aanbieden.

Hoe zit het met de opstelplaatsen voor afvalcontainers?

Op verschillende plekken in Meierijstad zijn opstelplaatsen voor containers gerealiseerd om de veiligheid te waarborgen. Als u uw container bij een opstelplaats moet aanbieden, dan heeft u hiervoor een brief ontvangen.
Het nieuwe inzamelvoertuig met zijbelading, kan niet in elke straat draaien. Hierdoor zijn op strategische plekken opstelplaatsen gerealiseerd. In de praktijk wordt bekeken of de huidige opstelplaatsen het meest praktisch zijn. Deze kunnen in de toekomst mogelijk veranderen

Hoe ziet de huis-aan-huis afvalinzameling voor 2019 eruit?

 • De restafvalcontainer wordt 1 keer in de 4 weken geleegd
 • De GFT-container wordt iedere week gratis geleegd
 • De GFT-container in het buitengebied wordt 1 keer per 2 weken gratis geleegd op afroep. Inwoners dienen zelf 2 werkdagen voor de inzameldag aan te geven dat de GFT-container geleegd dient te worden. Dit kan direct bij van Kaathoven via 0413-481620
 • Plastic en Drankverpakkingen worden om de week gratis opgehaald

Wanneer wordt het afval opgehaald?

De ophaaldagen zijn anders dan in 2018. Om precies te zien wat er wanneer bij u opgehaald wordt, downloadt u de Afvalwijzer app voor iPhone, de Afvalwijzer app voor Android, of kijkt u op mijnafvalwijzer.nl. Als u nog de oude datums ziet, stel dan uw adres nog een keer opnieuw in. 

Ik wil mijn (restafval)container omwisselen voor een ander formaat, is dat mogelijk?

Het advies is niet te wisselen naar een grotere container. Vanaf januari 2019 kunt u gescheiden GFT-afval, plasticafval, luiers en textiel gratis kwijt. Uit ervaring blijkt dat als u deze zaken goed scheidt, een grotere restafvalcontainer bijna nooit nodig is. Bovendien zijn de ledigingskosten van een container die bijna 2 keer zo groot is, ook bijna 2 keer zo hoog. Wilt u toch van container wisselen dan is dit mogelijk vanaf maart 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 14 0413.

Kan ik mijn restafvalcontainer inleveren en overstappen op een ondergrondse container voor restafval?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Mag ik losse restafvalzakken naast mijn grijze container aanbieden?

Nee. Losse afvalzakken worden niet meegenomen door de inzamelaar.

Waarom moet ik het afval thuis scheiden, dit kan toch ook achteraf?

Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een vuilniszak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een papieren envelop die in de vuilniszak bij een leeg yoghurt-pak of fruitresten zit. De envelop is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de envelop kan dan niet meer hergebruikt worden en heeft dan ook geen waarde meer. Wanneer afvalstromen wel gescheiden worden ingezameld, kunnen ze na verwerking wel nog opnieuw gebruikt worden. En dat bespaart geld en is beter voor het milieu!

Ik wil graag telefonisch contact opnemen, welk nummer kan ik bellen?

Voor bijna alle gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0413. Alleen voor onderwerpen over het legen van containers en ophalen van plastic kunt u contact opnemen met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via (0413) 48 16 20.

Bel de gemeente (14 0413) in het geval:                                           

 • dat uw container kapot of kwijt is                                                          
 • dat u uw container wilt ruilen (voor een kleiner of groter formaat)
 • dat u een extra container wilt aanvragen
 • dat u vragen heeft over de druppel                                                                  
 • dat u zwerfafval wilt melden
 • dat u specifieke vragen heeft over afval

Bel van Kaathoven (0413 48 16 20) in het geval:

 • dat uw afvalcontainer niet geleegd is, mits niet afgekeurd
 • dat uw plastic niet is opgehaald, mits niet afgekeurd