Veelgestelde vragen afval 2019

U bent hier:

Hoe zit het met de druppel voor de milieustraat?

Op dit moment (7-1-2019) kunnen de druppels om technische redenen nog niet worden gebruikt. U kunt bij de milieustraat nog steeds betalen met uw pinpas. 

Nog geen druppel ontvangen? Ieder huishouden ontvangt deze uiterlijk eind januari per post.  

Mijn afvalcontainer is niet geleegd / het plastic is niet meegenomen, wat nu?

U kunt direct contact opnemen met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via (0413) 48 16 20. Zij zijn voor de gemeente verantwoordelijk voor een goede huisvuilinzameling. Van Kaathoven kan u direct verder helpen.

Hoe ziet de huis-aan-huis afvalinzameling voor 2019 eruit?

 • De restafvalcontainer wordt 1 keer in de 4 weken geleegd
 • De GFT-container wordt iedere week gratis geleegd
 • De GFT-container in het buitengebied wordt 1 keer per 2 weken gratis geleegd op afroep. Inwoners dienen zelf 2 werkdagen voor de inzameldag aan te geven dat de GFT-container geleegd dient te worden. Dit kan direct bij van Kaathoven via 0413-481620
 • Plastic en Drankverpakkingen worden om de week gratis opgehaald

Wanneer wordt het afval opgehaald?

De ophaaldagen zijn anders dan in 2018. Om precies te zien wat er wanneer bij u opgehaald wordt, downloadt u de Afvalwijzer app voor iPhone, de Afvalwijzer app voor Android, of kijkt u op mijnafvalwijzer.nl. Als u nog de oude datums ziet, stel dan uw adres nog een keer opnieuw in. 

Ik wil mijn (restafval)container omwisselen voor een ander formaat, is dat mogelijk?

Het advies is niet te wisselen naar een grotere container. Vanaf januari 2019 kunt u gescheiden GFT-afval, plasticafval, luiers en textiel gratis kwijt. Uit ervaring blijkt dat als u deze zaken goed scheidt, een grotere restafvalcontainer bijna nooit nodig is. Bovendien zijn de ledigingskosten van een container die bijna 2 keer zo groot is, ook bijna 2 keer zo hoog.

Kan ik mijn restafvalcontainer inleveren en overstappen op een ondergrondse container voor restafval?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Mag ik losse restafvalzakken naast mijn grijze container aanbieden?

Nee. Losse afvalzakken worden niet meegenomen door de inzamelaar.

Waarom moet ik het afval thuis scheiden, dit kan toch ook achteraf?

Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een vuilniszak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een papieren envelop die in de vuilniszak bij een leeg yoghurt-pak of fruitresten zit. De envelop is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de envelop kan dan niet meer hergebruikt worden en heeft dan ook geen waarde meer. Wanneer afvalstromen wel gescheiden worden ingezameld, kunnen ze na verwerking wel nog opnieuw gebruikt worden. En dat bespaart geld en is beter voor het milieu!

Ik wil graag telefonisch contact opnemen, welk nummer kan ik bellen?

Voor bijna alle gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0413. Alleen voor onderwerpen over het legen van containers en ophalen van plastic kunt u contact opnemen met de afvalinzamelaar Van Kaathoven via (0413) 48 16 20.

Bel de gemeente (14 0413) als:                                           

 • uw container kapot of kwijt is                                                          
 • u uw container wilt ruilen (voor een kleiner of groter formaat)
 • u een extra container wilt aanvragen
 • u vragen heeft over de druppel                                                                  
 • u zwerfafval wilt melden
 • u specifieke vragen heeft over afval

Bel van Kaathoven (0413 48 16 20) als:

 • uw afvalcontainer niet geleegd is
 • uw plastic niet is opgehaald