Verbreden fietspaden Populierlaan Veghel

U bent hier:

De gemeente Meierijstad gaat de fietspaden aan de Populierlaan en Frans Halsstraat in Veghel verbreden met ongeveer 50 cm. De fietspaden aan beide zijden van de weg worden geschikt gemaakt om in twee richtingen te fietsen. De fietspaden worden aangelegd in asfalt. Tijdens het project wordt ook meteen gekeken naar de bomen. Bomen die niet meer van goede kwaliteit zijn worden verwijderd en er worden nieuwe bomen geplant.

Overlast is helaas niet te voorkomen, maar zal zoveel mogelijk worden beperkt.

Waarom dit project?

De situatie zoals die nu is, is niet helemaal veilig. Deze nodigt uit om tegen het verkeer in te fietsen en er moet vaak overgestoken worden. De manier van oversteken is ook niet overal hetzelfde. Dat willen we graag veranderen. Doordat u beide richtingen op kunt fietsen, wordt de situatie duidelijker en hoeft u niet meer over te steken. Dat draagt bij aan de verkeersveiligheid. Daarnaast zorgt het voor een kortere en snellere fietsroute. 

Presentatie en tekening

Onlangs is er een informatieavond geweest voor omwonenden. Tijdens deze avond zijn de plannen besproken. Hieronder kunt u de presentatie downloaden, waarin alle plannen terug te vinden zijn. Ook kunt u hieronder de tekening bekijken van de geplande nieuwe situatie.

Presentatie verbreden fietspaden Populierlaan Veghel (pdf, 1,85 MB)

Tekening geplande situatie Populierlaan Veghel (pdf, 8,37 MB)

Planning

Onderdeel Periode
Planning project verbreden fietspaden Populierlaan Veghel
Verwerken reacties en opstellen definitief ontwerp Eind september 2018
Kapvergunning en kappen bomen September - december 2018
Voorbereiding en aanbesteding Eind december 2018
Start uitvoering begin 2019

De uitvoering gebeurt in fases, in verband met bereikbaarheid. Als de concrete planning van de uitvoering bekend is, dan vermelden wij dat hier.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Hans Rooijakkers, projectleider vanuit de gemeente. Via e-mail: hrooijakkers@meierijstad.nl.