Vergunningen

U bent hier:

Attenderingsservice overheid.nl

De attenderingsservice van overheid.nl

Ga naar boxlink

Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, slopen, kappen of iets anders aan uw omgeving wilt veranderen.

Ga naar Omgevingsvergunning

Gemeentegrond gebruiken

Informatie over het gebruik van gemeentegrond

Ga naar het product Gemeentegrond gebruiken

Inzien vergunning, bouwplan en regeling

Informatie over vergunningen en vergunningsaanvragen en instellen van een e-mailservice voor uw buurt of wijk. 

Meer info over instellen e-mailservice overheid

Drank- en horecavergunning

Voor cafés, kantines, discotheken of slijterijen waar alcohol geschonken of verkocht wordt

Ga naar Drankhorecavergunning

Evenement organiseren

Toestemming voor het organiseren van een evenement

Ga naar Evenementenvergunning

Ontheffing geluidhinder

Ontheffing aanvragen om meer geluid te maken dan is toegestaan

Ga naar geluidhinder

Incidentele festiviteit melden

Festiviteit melden waarbij geluidsnormen worden overschreden. Voor bedrijven, scholen en verenigingen.

Ga naar festiviteit

Collectevergunning

Alle informatie voor als u een collecte wilt houden

Ga naar collecte

Aanvraag standplaats

Standplaats op een openbare locatie aanvragen. Niet voor vaste marktplaatsen.

Ga naar standplaats

Loterij, kansspel of bingo

Voor verenigingen die een bingo, loterij of kansspel willen organiseren.

Ga naar bingo

Marktplaats aanvragen

Voor het aanvragen van een plaats op één van de vier weekmarkten

Ga naar markplaats