Verkeersplan bedrijventerrein De Amert

U bent hier:

Informatie ondernemers op bedrijventerrein De Amert en aangrenzend bedrijventerrein

Vanaf woensdag 6 januari 2021 is de vaccinatielocatie De Amert 605 in Veghel in gebruik genomen. Hieronder meer informatie over wat dit betekent voor uw bedrijf gelegen op bedrijventerrein De Amert of aangrenzend bedrijventerrein.

Verkeersplan

Om de toestroom van de bezoekers voor de vaccinatielocatie te organiseren, is er in samenwerking met onder andere GGD, politie en gemeente Meierijstad een verkeersplan voor de bezoekers van de vaccinatielocatie tot stand gekomen. Naast de belangen van de bedrijven zijn hierbij ook andere perspectieven afgewogen zoals openbare orde, veiligheid en de routing op basis van navigatiesystemen.

  • In het verkeersplan zijn zaken geregeld met betrekking tot een in- en uitstroomroute voor bezoekers van en naar de vaccinatielocatie. De routes worden aangeduid met tijdelijke verkeersborden.
  • Ook wordt het al geldende parkeerverbod op de openbare wegen van het bedrijventerrein nog extra aangeduid met verkeersborden en zal - waar dit parkeerverbod overtreden wordt en de veiligheid in het geding is – handhavend worden opgetreden.

Wat betekent dit voor u? 

De vaccinatielocatie zal voor langere tijd – mogelijk 1 tot 1,5 jaar - gevestigd zijn op De Amert 605. Op woensdag 6 januari 2021 wordt gestart met vaccineren en vanaf dat moment zullen er meer verkeersbewegingen zijn dan normaal. Afhankelijk van de vaccinatiestrategie van de GGD zullen de verkeersbewegingen de komende weken verder toenemen. Wij vragen u om in ieder geval uw personeel en bezoekers te attenderen dat er op de aangegeven routes niet geparkeerd mag worden en dat de verkeersintensiteit op bedrijventerrein De Amert toeneemt door de bezoekers van de vaccinatielocatie.

Vragen

Heeft u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen en/of suggesties dan kunt u contact opnemen met Marc de Bie, accountmanager bedrijven gemeente Meierijstad, op telefoonnummer 06-51602918 of mailen naar vaccinatie@meierijstad.nl

Route

De routes zijn bepaald op basis van gegevens van de GGD d.d. 29-12-2020. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. 

  • Blauwe lijn: standaard instroomroute
  • Rode lijn: uitstroomroute vanuit vaccin locatie
  • Groene lijn: instroomroute, bij calamiteit

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?