Verkeersveiligheid

U bent hier:

De gemeente werkt hard aan verkeersveilige kernen. We kijken waar het onveilig is en hoe we dat kunnen verbeteren. We doen dat op basis van ongevallencijfers en meldingen van inwoners uit Meierijstad. En we kijken waar de grootste risico’s liggen. Maar we kunnen niet alle plekken tegelijk aanpakken. En soms kan de gemeente de situatie niet verbeteren. Gebleken is dat 90% van de onveilige verkeerssituaties komen door het gedrag van de weggebruikers. 

Verkeersborden

Waarom de gemeente wel of geen verkeersborden plaatst

Ga naar pagina

Schoolomgevingen

Wil je als school actie ondernemen op het gebied van verkeersveiligheid? De gemeente kan je op een aantal manieren helpen.

Ga naar pagina

Snelheidsremmende maatregelen

Wat de gemeente kan doen om de snelheid van weggebruikers te verminderen

Ga naar pagina

Fietspaaltjes

De voor- en nadelen van het plaatsen van paaltjes bij een fietspad.

Ga naar pagina

Zelf aan de slag met verkeersveiligheid

Wil je zelf in je buurt actie ondernemen? Dan kunnen wij je met een aantal mogelijkheden ondersteunen.

Ga naar pagina

Verkeersspiegels

Het plaatsen van een verkeersspiegel doen wij als gemeente vrijwel nooit.

Ga naar pagina

Zebrapaden

Zebrapaden geven geen garantie om veilig over te kunnen steken.

Ga naar pagina

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?