Visie recreatie en toerisme Meierijstad

U bent hier:

De gemeente Meierijstad vindt toerisme en goede recreatiemogelijkheden erg belangrijk. Daarom zijn er een visie en actieprogramma opgesteld op het gebied van recreatie en toerisme. Hiermee hopen we te kunnen blijven groeien en een interessant gebied te zijn voor dagjesmensen en toeristen. De visie is vertaald naar een mooie brochure.

Helaas is de brochure te groot om op de website te plaatsen. Bent u geïnteresseerd in het document met de visie en het actieprogramma? Dan kunt u dit aanvragen per e-mail bij Jacqueline van der Heijden: jcvanderheijden@meierijstad.nl.
 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?