Vitaal Buitengebied

Om het buitengebied vitaal te houden is de gemeente Meierijstad aan de slag met het project ‘Vitaal Buitengebied’.

Balans

De kunst is de juiste balans te vinden en te houden tussen:

  • agrarische bedrijvigheid
  • natuur en landschap
  • recreatie en toerisme
  • de inwoners

Denk met ons mee!

Eerste stap in het project ‘Vitaal Buitengebied’ is het inventariseren van de dilemma’s, problemen, kansen en uitdagingen die zich in het buitengebied (gaan) voordoen. Dit doen we graag met u als bewoners, ondernemers, organisaties en eigenaren in het buitengebied. U kunt met ons meedenken!

Vandaar dat wij u graag uitnodigen voor een startbijeenkomst op:

Dinsdag 20 februari 2018
van 19.30 – 22.00 (inloop vanaf 19.00)
bij CHV Noordkade te Veghel
 
De input tijdens de startbijeenkomst wordt gebruikt om uiteindelijk te komen tot de Agenda Vitaal Buitengebied. Op de Agenda komen de dilemma’s, problemen, kansen en uitdagingen die vragen om een nadere uitwerking. U kunt hierbij denken aan ontwikkeling van zonnepanelenparken of hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing.

Aanmeldformulier startbijeenkomst

Nieuwsbrief

Download de nieuwsbrief van januari 2018