(Voorlopige) uitslag verkiezingen

U bent hier:

Volg hier de laatste stand van zaken.

  1. Voorlopige uitslag
  2. Update opkomstpercentage
  3. Verkiezingsdocumenten
  4. Update Briefstemmen
  5. Uitslag voorgaande verkiezing

1. Voorlopige uitslag

Update 18 maart 8:00 u: een voorlopige niet-officiële uitslag. We spreken over een voorlopige uitslag, omdat het gemeentelijk centraal stembureau de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vaststelt. Het landelijk stembureau stelt de uitslag vast.

Voorlopige uitslag verkiezingen 2021 Meierijstad
Nummer Politieke groepering Stemmen van kiezers in Meierijstad in 2017 Percentage Stemmen van kiezers in Meierijstad in 2021 Percentage
1 VVD 12.714 25,68% 14.895 29,50%
2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 6.428         12,99% 5.801 11,50%
3 CDA 8.712  17,6% 6.481 12,70%
4 D66 5.240  10,59% 7.010 13,70%
5 GROENLINKS 2.962  5,98% 1.617 3,20%
6 SP (Socialistische Partij) 6.689   13,51% 4.284 8,50%
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.904 3,85%  2.042 4,10%
8 ChristenUnie 246  0,5%            288 0,60%
9 Partij voor de Dieren 944  1,91%  1.142 2,30%
10 50PLUS 1.568  3,17%  554 1,10%
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 48 0,1%     37 0,10%
12 DENK 817  1,65%  689 1,40%
13 Forum voor Democratie 680  1,37% 2.281 4,50%
14 BIJ1 84 0,20%
15 JA21 1.151 2,30%
16 CODE ORANJE 133 0,30%
17 Volt 807 1,60%
18 NIDA 116 0,20%
19 Piratenpartij 117  0,24%     81 0,20%
20 LP (Libertaire Partij) 7 0,01%     14 0,00%
21 JONG 93 0,20%
22 Splinter 106 0,20%
23 BBB 559 1,10%
24 NLBeter 36 0,10%
25 Lijst Henk Krol 35 0,10%
26 OPRECHT 19 0,00%
27 JEZUS LEEFT 10 0,00%
28 Trots op Nederland (TROTS) 92 0,20%
30 35 0,10%
31 Partij van de Eenheid 3 0,00%
32 DE FEESTPARTIJ (DFP) 54 0,10%

Grafiek voorlopige uitslag verkiezingen Meierijstad 2021

2. Update opkomstpercentage

Kwetsbare kiezers en 70 plussers kunnen al op 15 of 16 maart hun stem uitbrengen. Er zijn dus al vanaf 15 maart opkomstpercentages bekend. Zodra deze informatie bekend is, plaatsen wij dit in onderstaand overzicht. In 15 maart 2017 (bij de laatste verkiezingen) was het opkomstpercentage 81,32%.

Aantal kiesgerechtigden Meierijstad: 63.106. 

Update opkomstpercentage: voorlopige stand van zaken
Datum Tijdstip Opkomstpercentage (%)
Maandag 15 maart 10.40 uur 9,21 %
14.30 uur 11,40 %
18.52 uur 14,22 %
21.18 uur 17,19 %
Dinsdag 16 maart 10.55 uur 17,70 %
15.00 uur 18,20 %
18.55 uur 18,53 %
21.22 uur 18,74 %
Woensdag 17 maart 10.55 uur 24,63 %
15.00 uur 41,12 %
19.10 uur 57,11 %
21.38 uur 77,34%
22.40 uur 80,32% 

 3. Verkiezingsdocumenten

4. Update Briefstemmen

Iedere kiezer die geboren is op of voor 17 maart 1951 mag bij de Tweede Kamerverkiezingen stemmen per brief. In totaal zijn er 12.107 kiezers die een briefstempakket hebben ontvangen.

Wij geven u hieronder een update van de ontvangen briefstemmen.

Aantal ontvangen briefstemmen
Datum Tijdstip Aantal ontvangen briefstemmen
Donderdag 11 maart 13.15 uur 3481 (28% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder)
Vrijdag 12 maart  12.30 uur 4489 (37% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder)
Maandag 15 maart 09.40 uur 5327 (44% van de stemgerechtigden van 70 jaar en ouder)

5. Uitslag voorgaande verkiezing

Uitslagen van vorige verkiezingen vindt u in de databank verkiezingsuitslagen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?