Vragen en antwoorden over vogelgriep

U bent hier:

Sinds 23 oktober 2020 geldt vanwege de uitbraak van vogelgriep een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden in Nederland.

Na de recente vondst van hoogpathogenevogelgriep bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren in Altforst zijn daar een aantal landelijke maatregelen bijgekomen. Zo geldt een vervoersverbod en moeten dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels afschermen.

Kan het vogelgriepvirus mensen besmetten?

Nee. Het risico dat het in Europa heersende vogelgriepvirus H5N8 overgaat van dier naar mens is zeer klein.

Meer over de besmetting en de verschijnselen op de site van de Rijksoverheid.

Afschermen en ophokken

Geldt er een ophokplicht voor pluimvee?

Voor commercieel gehouden pluimvee en ander gevogelte geldt de ophokplicht in heel Nederland. Voor hobbydierhouders van risicogevogelte geldt de afschermplicht in heel Nederland.

Wat is commercieel gevogelte?

Commercieel gehouden gevogelte is gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen.

Zijn er ook hobbyvogels besmet met het vogelgriepvirus H5N8?

Ja, er is dit jaar een hoogpathogene variant van vogelgriep aangetroffen bij hobby vogels. Ook zijn er verschillende wilde vogels gevonden die besmet bleken en is er een pluimveebedrijf besmet.

Hoe herken ik of mijn vogels zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus?

Als uw vogels zijn besmet met het H5N8-vogelgriepvirus worden de dieren erg ziek, zij krijgen luchtwegproblemen en worden erg sloom. Vaak gaan de vogels snel dood aan HPAI. Heeft u het idee dat uw vogels ziek zijn? Neem dan contact op met uw eigen dierenarts. Als uw dierenarts denkt aan hoogpathogene vogelgriep moet deze dat melden bij de NVWA.

Wat moet ik doen als ik een dode vogel vind?

Raak dode vogels niet aan.

  • Vindt u 1 of 2 dode wilde (water)vogels? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) aan de hand van het schema van DWHC.
  • Vindt u 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen of meer dan 20 andere dode vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit kan via het telefoonnummer 045 – 546 31 88.

Kan ik mijn vogels laten vaccineren tegen deze variant van vogelgriep?

Het is op dit moment niet mogelijk om vogels in Nederland te laten vaccineren tegen deze variant van het vogelgriepvirus. Is het H5N8-vogelgriepvirus gevaarlijk voor mensen?

Er zijn nu geen aanwijzingen dat mensen besmet kunnen raken. Maar het is ook niet helemaal uit te sluiten. Op de website van het RIVM staat meer informatie over vogelgriep bij dier en mens.

Vervoer in 3 en 10 km gebied

Binnen het 3 en 10 kilometer gebied gelden bovenop de landelijke maatregelen strengere maatregelen voor onder andere vervoer, bezoekverbod.

Mag ik vlees van gevogelte vervoeren?

  • Als het vlees van buiten het beschermingsgebied afkomstig én apart gehouden is, is vervoer toegestaan.
  • Als het vlees ten minste 21 dagen voorafgaand aan het instellen van het beschermingsgebied is geproduceerd én gescheiden is gehouden, is vervoer toegestaan.
  • In overige gevallen is vervoer niet toegestaan.

Mag ik sperma vervoeren?

Het vervoer van sperma van gevogelte is verboden. Het vervoer van sperma van andere dieren is onder voorwaarden toegestaan.

Mag ik diervoeders bestemd voor dieren op een bedrijf met commercieel gehouden pluimvee vervoeren?

Het vervoer van diervoeders bestemd voor dieren op een bedrijf met gevogelte is toegestaan als voldaan wordt aan een tweetal voorwaarden. Ten eerste moet het vervoer plaatsvinden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Daarnaast mag de vervoerder op de af te leggen route maximaal één bedrijf met commercieel gehouden pluimvee bezoeken. Deze beperkingen gelden overigens alleen als de diervoeders vervoerd worden naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Mag ik melk vervoeren vanaf een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte?

Vervoer is toegestaan. Hierbij moet een goedgekeurd hygiëneprotocol worden gevolgd.

Mag ik mest vervoeren?

Mest en strooisel afkomstig van besmette bedrijven kan grote hoeveelheden virus bevatten en daarom vormt het vervoer en het uitrijden hiervan een groot risico. Het vervoer van mest en - strooisel is om die reden verboden.

Mag ik lege vervoersmiddelen verplaatsen?

Het is toegestaan om lege vervoersmiddelen te verplaatsen onder voorwaarden dat het vervoermiddel ten minste 24 uur heeft stilgestaan én is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Mogen karkassen van gevogelte vervoerd worden?

Het vervoer van karkassen is verboden. Tenzij het vervoer rechtstreeks naar de destructie plaatsvindt.

Mag ik huisdieren vervoeren?

Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van en naar een bedrijf met commercieel gehouden gevogelte.

Uitzondering voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte en geen toegang hebben tot plaatsen waar gevogelte wordt gehouden.

Huisdieren mogen ook vervoerd worden van een commercieel bedrijf naar een niet commercieel bedrijf.

Bezoekers en personeel

Is er een bezoekersverbod/registratieplicht?

Het is verboden om het erf en de stal van commerciële bedrijven te betreden, tenzij het hygiëneprotocol wordt nageleefd.

De bezoekersregeling geldt ook voor andere houders van risicovogels zoals pluimvee, watervogels en loopvogels.Bezoek is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van personen. Hierbij moet wel het hygiëneprotocol worden nageleefd. En de bezoekers moeten geregistreerd worden.

Voor personeel geldt dat zij de stal mogen bezoeken als zij het hygiëneprotocol naleven en in de 72 uur voorafgaand geen ander bedrijf met commercieel gehouden gevogelte hebben bezocht.

Wat is een vogelverblijfplaats?

Een vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein, of gebouw met uitzondering van de menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of pleegt te worden gehouden, en aanverwante ruimtes waar materiaal voor het gevogelte is opgeslagen of pleegt te worden opgeslagen.

Hygiëne

Waar vind ik een goedgekeurd hygiëneprotocol?

Op de website van de NVWA staan de hygiëneprotocollen die door de NVWA zijn goedgekeurd.

Dierenarts

Wanneer mag een dierenarts een pluimveebedrijf bezoeken?

Dit mag als het bezoek noodzakelijk is voor de gezondheid of het welzijn van vee en gevogelte. Er moet een goedgekeurd hygiëneprotocol gebruikt worden en het bezoek geregistreerd worden.

Mogen er monsters verstuurd worden?

Ja

Mogen dierenartsen voorafgaande 72 uren geen ander bedrijf bezocht hebben?

Nee

Hulpdiensten

Maatregelen vogelgriep hulpdiensten

De hulpdiensten zijn nadrukkelijk uitgezonderd van het bezoekverbod. Aan de uitzondering van het bezoekverbod zijn de voorwaarden verbonden dat zij, als er geen sprake is van een acute noodsituatie, reinigings- en ontsmettingsmaatregelen hebben genomen in overeenstemming met een goedgekeurd hygiëneprotocol en, voldaan wordt aan de registratieplicht.

Meer informatie over vogelgriep

Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep. Voor informatie kunnen zij bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42

Informatie over wie wat doet bij een vogelgriep besmetting: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/wie-wat-doet-bij-een-uitbraak-van-vogelgriep

Op de volgende sites van rijksoverheid.nl worden de regeling die het beschermings- en toezichtsgebied instellen gepubliceerd. U kunt zich op beide sites abonneren.

U krijgt dat een mailtje als er nieuwe berichten of documenten geplaatst worden.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

Op de dierziekteviewer van RVO kunt u direct zien waar de beschermings- en toezichtsgebieden ingesteld zijn en of ze nog van kracht zijn:
https://www.rvo.nl/dierziektenviewer/

Contact opnemen met Informatie Rijksoverheid

Informatie Rijksoverheid geeft informatie over wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze website? Stel deze dan aan het loket Informatie Rijksoverheid. Dit kan telefonisch, per e-mail, Twitter, Facebook en WhatsApp.

Op dit moment is het erg druk. Op onze kanalen zoals e-mail en WhatsApp kan het 5 werkdagen duren voor wij reageren. Excuses hiervoor.

Telefonisch

U kunt uw vraag telefonisch stellen via het telefoonnummer 1400. Dit kan op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. U betaalt voor dit nummer alleen de gebruikelijke belkosten.

Vanuit het buitenland kunt u bellen naar: +31 70 2140214.

Bent u doof of slechthorend? Via de bemiddelingsdienst van KPN Teletolk kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking met ons bellen met tekst, spraak en beeld.

E-mail

U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Twitter

U kunt uw vraag stellen aan het Twitteraccount @Rijksoverheid. Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur online.

Facebook

U kunt uw vraag stellen op de Facebookpagina van de Rijksoverheid of via Facebook Messenger. Wij zijn op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur online.

WhatsApp

Ook via WhatsApp kunt u uw vraag stellen. 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?