Zelfregie en Ervaringsdeskundigheid

U bent hier:

Regio komt met meer ruimte voor eigen oplossing

De gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard hebben een gezamenlijke visie op Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Hierin staat herstel van kwetsbare mensen en de oplossing die zij zelf zien, centraal. We hebben het hier vooral om mensen met psychische problemen.

De gemeenten in de regio komen nu met een regionale subsidieregeling. Dat doen we omdat we zien dat er ideeën ontstaan die het herstel van deze mensen helpen. Op een manier die bij hen past. Iedereen wil graag zelf blijven meedenken over wat nodig is om te herstellen, Zo houd je zelf de regie en geef je richting aan je leven. Of dat nu door je zelf gedaan wordt of met ondersteuning van anderen. We willen dit met deze subsidie verder stimuleren.

Met de subsidie krijgen activiteiten op het gebied van onderlinge hulp en inzet van ervaringsdeskundigen een stimulans. Denk hierbij aan kleine zelfhulpgroepen of aan trainingen die iemand kan volgen om zijn ervaringsdeskundigheid in te zetten. Of activiteiten die ervoor zorgen dat er langdurig contact ontstaat tussen groepen inwoners.

De regeling is vrij ruim en er is veel mogelijk. Particulieren of kleine organisaties kunnen een aanvraag doen. Wel geldt dat de activiteiten moeten bijdragen aan het herstel van een kwetsbaar iemand. Of aan de individuele en maatschappelijke aanvaarding van mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Aanvragen

Per jaar is totaal € 80.000,- beschikbaar voor alle deelnemende gemeenten (Meierijstad, Boxtel, Haaren Sint-Michielsgestel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch en Vught).

De gemeente ’s-Hertogenbosch behandelt de aanvragen. Per aanvraag kan ten hoogste  € 10.000,- worden verstrekt. Meer informatie en aanvragen via www.s-hertogenbosch.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?