Zorg en ondersteuning

U bent hier:

Aanmelden nieuwsbrief Wegwijzer

Wij houden u graag op de hoogte van werk, inkomen, jeugd en Wmo. Meld u nu aan voor de digitale nieuwsbrief. 

Ga naar aanmelden

Jeugdhulp

Hulp voor jeugdigen tot 18 jaar, hulp bij opvoeden, jongerencentra, en jeugdgezondheidszorg

Ga naar Jeugdhulp

Seniorenraad Meierijstad

Seniorenraad Meierijstad komt op voor de belangen van alle oudere inwoners van Meierijstad

Ga naar seniorenraad Meierijstad

Mantelzorgwoning

Meer informatie over het realiseren van een mantelzorgwoning 

Ga naar mantelzorgwoning

Mantelzorgondersteuning

Extra begeleiding en hulp bij het uitvoeren van mantelzorgwerk

Ga naar mantelzorgondersteuning

Sociaal wijkteam Schijndel

Inwoners van Schijndel vinden hier informatie over gezondheid, zorg en welzijn, opvoeding en educatie, wonen en veiligheid, geld, werk en inkomen

Ga naar de sociale wijkteams

Wmo

Aanvragen van een voorziening van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), opvang, begeleiding, beschermd wonen en hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

Ga naar Wmo

Bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid

De gemeente stimuleert ideeën die het herstel van kwetsbare mensen helpen

ga naar zelfredzaamheid

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?