Zorg en ondersteuning

U bent hier:

Aanmelden nieuwsbrief Wegwijzer

Wij houden u graag op de hoogte van werk, inkomen, jeugd en Wmo. Meld u nu aan voor de digitale nieuwsbrief. 

Ga naar aanmelden

Jeugdhulp

Hulp voor jeugdigen tot 18 jaar, hulp bij opvoeden, jongerencentra, en jeugdgezondheidszorg.

Ga naar Jeugdhulp

Mantelzorg ondersteuning

Extra begeleiding en hulp bij het uitvoeren van mantelzorgwerk

Ga naar mantelzorg ondersteuning

Sociaal wijkteam Schijndel

Inwoners van Schijdel vinden hier informatie over gezondheid, zorg en welzijn, opvoeding en educatie, wonen en veiligheid, geld, werk en inkomen

Ga naar de sociale wijkteams

Wmo

Aanvragen van een voorziening van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), opvang, begeleiding, beschermd wonen en hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

Ga naar Wmo

Bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid

De gemeente stimuleert ideeën die het herstel van kwetsbare mensen helpen

ga naar zelfredzaamheid