Zorg en ondersteuning

U bent hier:

Mantelzorg

Ondersteuning mantelzorg, registreren als mantelzorger, mantelzorgwoning

Ga naar mantelzorg

Vrijwilligers

Vrijwilligersverzekering, handreiking Samen voor een positief en veilig vrijwilligersklimaat

Ga naar boxlink vrijwilligersverzekering

Algemene informatie

Nieuwsbrieven, inloopspreekuur, contact, seniorenraad

Ga naar boxlink algemene informatie zorg en ondersteuning

Wmo

Aanvragen van een voorziening van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), opvang, begeleiding, beschermd wonen en hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

Ga naar Wmo

Bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid

De gemeente stimuleert ideeën die het herstel van kwetsbare mensen helpen

ga naar zelfredzaamheid

Zorg en veiligheid

Melden van mensen met verward gedrag, discriminatie melden

Ga naar boxlink zorg en veiligheid

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?