Zorg en ondersteuning

U bent hier:

Aanmelden nieuwsbrief Wegwijzer

Neem een abonnement op de wegwijzer over werk, inkomen, jeugd en WMO. 

Ga naar aanmelden

Mantelzorg ondersteuning

Extra begeleiding en hulp bij het uitvoeren van mantelzorgwerk

Ga naar mantelzorg ondersteuning

Sociaal wijkteam Schijndel

Inwoners van Schijdel vinden hier informatie over gezondheid, zorg en welzijn, opvoeding en educatie, wonen en veiligheid, geld, werk en inkomen

Ga naar de sociale wijkteams

Wmo

Aanvragen van een voorziening van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), opvang, begeleiding, beschermd wonen en hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

Ga naar Wmo

Jeugdhulp

Hulp bij opvoeden, jeugdbescherming en aanpak van kindermishandeling

Ga naar jeugdhulp

Bevordering zelfregie en ervaringsdeskundigheid

De gemeente stimuleert ideeën die het herstel van kwetsbare mensen helpen

ga naar zelfredzaamheid