Vragenlijst wandelroutes bedrijventerrein Nijnsel

Korte vragenlijst betreffende wandelroute(s) over bedrijventerrein Nijnsel

Ter stimulering van vitaliteit denkt de gemeente na over de realisatie van korte wandelroutes op en rondom bedrijventerreinen, speciaal bedoeld voor werknemers en bewoners op de bedrijventerreinen. Wij hebben besloten om in Nijnsel met een pilot te starten. Vervolgens bekijken we of we dit concept ook op andere bedrijventerreinen in Meierijstad kunnen uitrollen

Uw input gevraagd

We hebben een werkgroep samengesteld met daarin zowel ondernemers als werknemers van de gemeente. Op verzoek van de werkgroep hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Graag stellen we u als ondernemer of bewoner van industrieterrein Nijnsel in de gelegenheid om uw input te leveren. Uw antwoorden kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van de definitieve route. Veiligheid op de route is erg belangrijk. 

Vul de vragenlijst in