Hans van Leuken

Haven- en Marktmeester

Hans_economische ontwikkelingen Meierijstad_BBK1216_Bianca van den Broek Fotografie

  • Havenmeester beroepsvaart - en marktmeester Meierijstad
  • Aanspreekpunt voor watergerelateerde bedrijven, schippers en marktkooplieden
  • Uitvoering havenbeheersverordening
  • Advies haven- en weekmarktgerelateerde vraagstukken 

Contactgegevens Hans van Leuken